VALGFAG: ’Trump, Putin og Merkel’ diskuterer flygtninge

Verdens topledere er samlet omkring et ovalt bord, og det er blevet Donald Trumps tur til at udtrykke USA’s holdning til flygtningestrømmen i Europa. Ved siden af sidder Vladimir Putin i skikkelse af Ellen Kruse Danielsen, der har valgfaget ’Vindue mod verden’ på Toftevangskolen i Birkerød:

”Det er et rigtigt fedt startkick til samfundsfag, og det gør undervisningen spændende, når der er lavet et manuskript, hvor der står ud for rollen, hvad man må og ikke må gøre. Min rolle som Putin er lidt krævende, for han må ikke sige noget direkte ved forhandlingerne, og de andre kan ikke regne med, at han holder sine løfter”, fortæller Ellen, der går i 7. klasse.

vinduemodverden_elev_laerer_web

Blandt de andre deltager i dagens storpolitiske rollespil er den tyske kansler Merkel, Italiens ministerpræsident Renzi og formand for det europæiske råd Donald Tusk. Siden skoleårets begyndelse har valgfagsholdet arbejdet med rollespil, hvor de skal vælge en løsning på globale spørgsmål som doping i eliteidræt og fordeling af flygtninge.

Ideen til rollespillet kommer fra lærer Naja Ross, der udvikler manuskript, scenarier og et pointsystem, der afspejler stormagternes styrkeforhold. Her giver hun sine erfaringer videre.

1.Hvordan begynder et rollespil?
Jeg gennemgår dagsordenen for mødet – ”Hvordan håndteres flygtningestrømmene i Europa bedst muligt? – derefter ridser jeg baggrunden op med de forskellige lande og regioners positioner. Så udleverer jeg tre løsningsforslag, hvor der er oplistet argumenter for og imod, som eleverne kan bruge, når de skal forberede deres taler ved den første runde.

Så fremlægger jeg tre scenarier. 1. At lukke grænserne helt, 2. Åbne grænserne fuldstændig. 3. At lade landene selv tackle flygtningene på egen hånd uden internationale indblanding.

Eleverne kan også komme med deres eget forslag til en løsning. Og det gør ’Italien’ på dette topmøde, hvor eleverne på det hold fremsætter et løsningsforslag om at lukke et kontrolleret antal flygtninge ind i Europa, der så skal sikkerhedstjekkes grundigt.

Elever lærer at argumentere og holde taler på valgfaget 'Vindue mod verden', der har afholdt rollespil i forbindelse med topmøder.

Elever lærer at argumentere og holde taler på valgfaget ‘Vindue mod verden’, der har afholdt rollespil i forbindelse med topmøder.

2.Hvor har du fået inspiration til rollespillet?
Jeg har gået og tumlet med ideen i mange år, og jeg har prøvet mange digitale spil om historie og samfundsfag. Fx på Clios www.historiefaget.dk og www.samfundsfaget.dk

Når jeg underviser i fagene normalt, er vi meget bundet af pensum, mens vi et valgfag har løsere rammer og plads til leg. Rollespillet giver noget sjov, aktion og drama.

3.Hvad synes du som lærer om rollespil i valgfag?

Jeg synes, det er virkelig vigtigt, at børn og unge forholder sig til verden, og dette valgfag giver plads til, at elever kan folde sig ud på andre måder end de normalt kan.

Valgfaget er mega sjovt, for det er en anden slags undervisning med en mere levende struktur end traditionel undervisning. Eleverne lærer at finde kreative løsninger og tilpasse sig skiftende situationer.

Jeg er overrasket over, hvor tidskrævende det er at lave et rollespil, for det skal skæres meget til for at fungere. Ud over at lave et manuskript, skal man også lave forberede scenarier, argumenter for og imod og udvikle et pointsystem, der sikrer fremdrift i spillet.

4.Hvordan er det at engagere elever fra forskellige årgange?
Det er ikke noget problem, og når eleverne arbejder parvis, sørger jeg for at blande dem, så ingen får særlige fordele.

Rollespillet kører i tre runder, hvor eleverne stemmer på løsningsforslagene, og i hver runde falder det forslag med færrest stemmer væk, så der til sidst kun er to tilbage. På forhånd har eleverne fået forskellige antal stemmer alt efter deres styrkeforhold på den internationale politiske scene.

5.Hvordan forbereder eleverne sig i et valgfag som ”Vindue mod verden”?
Deres hjemmeopgave består I at holde sig orienteret i medierne om politiske forhold. Nogle elever gør det, og det hjælper dem selvfølgelig, når de skal argumentere, mens andre ikke følger helt så meget med.

Desuden har vi arbejdet med retorik og appelformer for, at eleverne lærer at argumentere på forskellige måder. Senest har vi talt om kropssprog, fx hvordan de kan fremstå magtfulde, når de holder en tale.

6.Hvor lang tid tager et rollespil?
Første gang tog det tre timer, for eleverne skulle lige lære formen. Fx er det vigtigt, at de kan holde sig indenfor tiden mellem runderne, ellers kan spillet gå lidt død i det. Jeg bruger en klokke, når jeg kalder dem ind til næste forhandlingsrunde. Det andet rollespil har taget to timer, og så har eleverne nemmere ved at koncentrere sig fredag eftermiddag. Når de har været her længere tid, end de egentlig skal ifølge skemaet, giver jeg dem fri lidt tidligere næste gang.

Lærere, der vil have flere råd til at komme i gang med rollespil, kan skrive til Naja Ross på naja.roos@hotmail.com

, , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
93