Understøttende undervisning: Eleverne følger deres nysgerrighed

”Følg din nysgerrighed”. Sådan kalder Dronninggårdskolen sit nye koncept, der er en del af den understøttende undervisning. Her fordyber eleverne sig i et selvvalgt emne i op til ti uger. Britt Kolbe Kamph Jønstrup, der er indskolingslærer og koordinator, fortæller:

Følg din nysgerrighed skulle ikke bare være et nyt valgfag. Vi ville gerne spørge eleverne, hvad de kunne tænke sig at lære noget om, og så hjælpe dem til at blive klogere på processen undervejs.

Typisk vælger eleverne emne ud fra fritidsinteresser, en undren over noget eller en lyst til at blive bedre til et bestemt fag. Hvor overbygningseleverne har frit valg på alle hylder, har indskolingen fem til seks ”skyer”, hvorfra eleverne vælger emne.

Britt Kolbe Kamph Jønstrup er vejleder i "følg din nysgerrighed" på Dronninggårdskolen.

Britt Kolbe Kamph Jønstrup er vejleder i “følg din nysgerrighed” på Dronninggårdskolen.

Frie arbejdsformer og samarbejdspartnere
Arbejdsformen er fri, og eleverne gøres bevidste om egen læring med lærerne i rollen som vejledere. Hver elev eller gruppe får mulighed for at arbejde på lige netop den måde, hvor de lærer bedst. Det betyder, at faget udfolder sig allevegne: i gymnastik- og musiklokalerne, i skolekøkkenet, ved søen eller i byens fitnesscenter.

”Eleverne vælger selv, hvem de ønsker at samarbejde med, eller om de vil arbejde alene. Overbygningen arbejder på tværs af 6.-9. årgang. 4. og 5. klasserne arbejder på tværs af de to årgange, mens 1.-3. årgang arbejder klassevist, for det skaber mest tryghed”, forklarer Britt.

Læringskontrakt og samtaler styrer forløbet
Forud for forløbet skal eleverne udfylde en læringskontrakt, hvori de beskriver hvad de vil arbejde med i perioden samt hvorfor og hvordan de vil lære nyt. Undervejs fører eleverne læringslogbog og taler med deres primære voksne ved elevsamtalerne, og til slut evaluerer eleven sit forløb.

”Vi har tilpasset læringskontrakten til årgangene, så de små elever eksempelvis tegner i stedet for at skrive. Men fælles for alle elever er, at kontrakten holder dem op på deres læringsproces og deres mål”, fortæller indskolingslæreren.

Afsluttende læringsbazar
Efter de ti uger afsluttes forløbet med en læringsbazar, hvor eleverne præsenterer hvad de har lært i forløbet og hvordan de har lært det. Indskolingen præsenterer deres læring for hinanden ude i klasserne i form af video, plancher og små foredrag, mens hele overbygningen samles i festsalen, hvor man går rundt og ser hvad hinanden har lært.

Det første forløb, der startede med det nye skoleår i august, blev afsluttet inden efterårsferien, og Dronninggårdskolen er nu i gang med det andet forløb, der afsluttes med læringsbazar i december 2014.

Læs mere om, hvordan eleverne på Dronninggårdskolen oplever “følg din nysgerrighed”. Du kan også læse om de pædagogiske tanker bag konceptet.

 

, , , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
89