Tre hovedmål

Tre hovedmål og delmål med reformen
I reformen beskrives følgende tre overordnede mål:

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
Delmål: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
Delmål:  Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.
 
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis
Delmål: Elevernes trivsel skal øges.

, ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
89