Synlige mål gør læring til en leg

“Målene giver børnene en mening med, hvorfor de skal lære forskellige ting i en bestemt rækkefølge”. Sådan siger Sidsel Thorborg, der som indskolingslærer og impact coach på Ny Holte Skole arbejder med synlig læring i sin 1. klasse i både dansk og matematik. Her oplever hun, at børnene har taget metoden til sig, at de synes det er sjovt og ganske enkelt arbejder bedre.

Sidsel Thorborg fra Ny Holte Skole er godt i gang med synlig læring på 1. årgang, hvor eleverne har taget godt imod metoden.

Sidsel Thorborg fra Ny Holte Skole er godt i gang med synlig læring på 1. årgang, hvor eleverne har taget godt imod metoden.

Sidsel tog det første skridt i forhold til synlig læring i starten af 2015, da hun sammen med sin dansklærerkollega, introducerede nogle mål for, hvad hver enkelt elev på 1. årgang skulle lave i træning. Behovet opstod, da de to lærere oplevede, at det ikke gav mening blot at sige, at eleven skulle lave lektier, da de små klasser sjældent har ret mange lektier for. Elevens mål kunne fx være at arbejde i matematikbogen 15 minutter eller skrive en historie med brug af ”de gyldne skriveregler”.

Mål hænger frit fremme
Næste skridt på vejen var at Sidsel og hendes kolleger gennemførte målsamtaler med alle børn på 1. årgang om, hvad de gerne ville være bedre til i dansk og matematik. Her var børnene selv med til at sætte sig nogle undervisningsmål. Målene er skrevet ind på et såkaldt ’målskema’, som hænger synligt fremme i klassen, og her kan eleverne nemt og hurtigt orientere sig og se, hvad de skal lære. Det er vigtigt, at målene hænger frit fremme, for hvis de bare ligger i en mappe, bliver de glemt.

Her kan du se det målskema, som Sidsel bruger i 1. klasse.

Som en leg
Sidsel og hendes kolleger oplever, at børnene allerede er meget bevidste om, at der er trin og mål for, hvad de skal lære, selvom de kun går i 1. klasse. Det bliver lidt en leg, og eleverne synes, det er sjovt at bruge fx ”de gyldne skriveregler”, for det er noget, de kan huske:

Børnene er blevet utroligt optaget af det her. Målene giver dem en mening med, hvorfor de skal lære forskellige ting i en bestemt rækkefølge. De børn, der ikke kunne se, hvorfor de skulle lære det her, kan pludselig se, at der er progression i det, og det er faktisk det, der er hele ideen i det.

Fokus på progression fra skolestart
En af de ting, som Sidsel mener er vigtigt, er at tale med børnene om, hvad det betyder at lære. Der skal sættes fokus på, at det enkelte barn rykker sig så meget, det kan, og så er det lige meget, hvor meget klassekammeraterne rykker sig. At der er fokus på progression allerede fra skolestart er kun en fordel: ”Vi kan jo håbe på, at eleverne bliver rigtig gode til at arbejde målstyret og tager det med sig hele vejen gennem deres skolegang”.

Den manglende kageopskrift
Da Sidsel tilbage i januar takkede ja til rollen som impact coach, var det hendes egen nysgerrighed efter at lære nyt og hendes interesse for at give børnene indsigt i egen læring, der lå bag. Efter to impact coach-kurser synes hun dog stadig, at der er mange ubesvarede spørgsmål i forhold til synlig læring, og at der mangler en ”kageopskrift”, der fortæller, hvordan man gør.

At arbejde med synlig læring betyder, at man som lærer skal omstille sig, så man bliver mere konkret på, hvad barnet er ved at lære, fremhæver Sidsel. Tiden er også en faktor, for det tager tid at sidde og lave mål, og det giver mere arbejde at finde individuelt undervisningsmateriale til alle. Til gengæld arbejder eleverne mere og bedre, fordi de ved, hvad de skal og derfor efterspørger mindre hjælp fra læreren, og det kan frigive tid. Hvis børnene er færdige med en opgave eller går i stå, kan de se på tjeklisten, hvad de skal gå videre med i stedet for at spørge deres lærer.

Vi starter med et lille spadestik
For Sidsel handler impact coach-rollen om at være med til at gøre tingene simple og konkrete for kollegerne med hjælp og støtte, så det er til at overskue – og så tage små skridt ad gangen: ”Vi starter med et lille spadestik, for det behøver ikke være kæmpestort fra start af, men vi skal jo starte et sted”.

 

_____________________________________

Fakta om Sidsel Thorborg

Har arbejdet som lærer i 8 år.

Startede 1. august 2014 på Ny Holte Skole, hvor hun underviser i dansk og matematik på 1. årgang.

Henter hjælp og inspiration til arbejdet med synlig læring hos Lene Heckmann, John Hattie og Dafolo

, , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
89