SYNLIG LÆRING: SFO deler viden og dyrker det gode samarbejde

“Mange SFO-er vil rigtigt gerne bakke op om synlig læring, og vi skal blive endnu bedre til at opsøge hinanden og udveksle ideer, tanker og metoder, så vi kan løse udfordringerne i fællesskab”.

Sådan siger SFO-leder Micahel Hørdum fra Sjælsøskolen i Rudersdal Kommune, der samarbejder med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe om at udvikle synlig læring i et af de store A.P. Møller støttede læringsprojekter i folkeskolen. SFO-lederen har taget første skridt til at udveksle erfaringer med andre SFO-ledere, og i følge ham er der mange fælles udfordringer på tværs af kommunegrænser:

2_sfo_synlig_læring“Jeg har talt med en SFO-leder fra en af de andre kommuner i synlig lærings projektet om, hvordan pædagoger kan bidrage til læringen. SFO-pædagoger tilbringer i dag meget tid sammen med børnene, mens de får undervisning, og derfor er det vigtigt, at vi deler viden og erfaring om, hvordan elever lærer bedst”.

Husk at få medarbejdere med
SFO-en på Sjælsøskolen, der ligger i Birkerød, har været i gang med synlig læring siden august 2015, hvor der var kick-off for pædagoger og lærere. Siden har Michael Hørdum talt med sine medarbejdere om synlig læring for at styrke motivationen og engagementet:

“Mange pædagoger har på deres grunduddannelse ikke lært undervisningsdidaktiske metoder, som kan understøtte synlig læring. Derfor skal der kompetenceudvikling og mod til at ændre de vante tankesæt, så vi kan se nye muligheder i udviklingen”, siger han og fortsætter:

“Jeg tager udgangspunkt i pædagogernes ståsted, for det skal give mening for dem og motiverer dem til forandringer. Og jeg tager hatten af for det store arbejde, de lægger i at bruge elementer fra synlig læring i læringen og SFO-en”.

Sæt mål for aktiviteter
Blandt de nye ting ved synlig læring er inddragelse af børnene før, under og efter et læringsforløb, ligesom de skal være med til at sætte mål for læringen. I en SFO kan det fx betyde, at pædagoger og børn taler om formålet med en fodboldkamp. Udover motion kan et mål fx være bedre kommunikation (den gode tone), samarbejde eller anerkendelse af hinanden. At inddrage eleverne i at sætte mål for en aktivitet er en af de ting ved synlig læring, som SFO-en har afprøvet:

”Vi kan ikke forvente, at børn skal leve op til nogle mål, hvis ikke de føler ejerskab til dem. Det kan vi bl.a. gøre ved at lade dem være med til at finde ud af, hvad der er formålet med at spille fodbold – ud over selvfølgelig bevægelse – er det fx at tale pænt til hinanden og samarbejde”, siger Michael Hørdum.

Samarbejde og ledelsesopbakning
SFO-en har de seneste år arbejdet med indholdsplaner, der fokuserer på forskellige temaer – fx bevægelse, kreativitet eller bæredygtighed, og aktiviteterne skal understøtte elevernes trivsel og læring. Erfaringerne med indholdsplaner letter overgangen til synlig læring, og desuden har skolens pædagoger og lærere i flere år samarbejdet tæt i indskolingen.

”Det er en stor fordel, at pædagoger og lærere på Sjælsøskolen kender hinandens kompetencer og allerede arbejder sammen om læring og trivsel i de yngste klasser. Desuden er det altafgørende, at skolens ledelse fremhæver det gode samarbejde mellem lærere og pædagoger, så vi er ligeværdige parter og bruger vores kompetencer bedst muligt til gavn og glæde for eleverne”, siger Michael Hørdum.

Han fremhæver den fælles kompetenceudvikling for lærere og pædagoger som en vigtig motivationsfaktor, der øger videndelingen og erfaringsudvekslingen. Selv er han meget optaget af nye metoder til feedback, der sætter fokus på elevernes arbejde fremfor at bedømme eleven som person. Han er blevet inspireret af videoen med Austin, der med målrettet feedback fra klassekammerater får forbedret sin tegning af en sommerfugl.

På spørgsmålet om, hvor langt SFO-en og skolen er kommet med synlig læring i 2017 svarer han:

”Vi er stadig i proces, og vi har fået en langt større fælles sprog om synlig læring. Desuden tænker jeg, at vi har diskuteret forventningerne med hinanden, så vi i fællesskab kan understøtte eleverne endnu bedre. Vi skal også blive endnu bedre til at inddrage eleverne i evaluering af aktiviteter på en måde, så det bliver naturligt og bidrager til udvikling og forbedring af aktiviteter.”

SYNLIG LÆRING: Børnene stiller spørgsmål til ‘undrekassen’

, , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
94