SYNLIG LÆRING: Lærer går fra at være dirigent til vejleder

Måltavle, elevfeedback rullende afleveringer giver lærer mere tid til mere individuel vejledning

”Det er rigtigt rart, at vi kan se mål for færdigheder og viden på en tavle, når vi er i gang med et læringsforløb. Vi taler om dem, før vi går i gang med fx et forløb om H.C. Andersen, men undervejs kan man godt kom lidt i tvivl, og så er det rart at kunne komme tilbage på egen hånd eller sammen med sin gruppe”, siger 13 årige Sybille Rathsach og Emilie Nepper-Christensen.

De går i 7. klasse på Ny Holte Skole, hvor de har dansk med Birgitte Vestergaard Petersen. Denne eftermiddag er der en arbejdsom summen i klasselokalet, hvor læreren tager i mod eleverne ved et lille rundt cafébord, når ikke hun går rundt til dem ved bordene. De har fået en kort gennemgang af programmet for dansktimerne, der veksler mellem selvstændig opgaveløsning med mulighed for individuel hjælp og korte oplæg i hele klassen.

Måltavlen hjælper elever med at holde retning og fokus i fx. engelsk og dansk. Her ses Sybille Rathsach og Emilie Nepper-Christensen fra 7. klasse sammen med lærer Birgitte Vestergaard Petersen, der også er impact coach på Ny Holte Skole.

Måltavlen hjælper elever med at holde retning og fokus i fx. engelsk og dansk. Her ses Sybille Rathsach og Emilie Nepper-Christensen fra 7. klasse sammen med lærer Birgitte Vestergaard Petersen, der også er impact coach på Ny Holte Skole.

Birgitte Vestergaard Petersen er ud over at være lærer også impact coach under projekt ”Alle børn skal lære at lære mere”, der handler om synlig læring for elever på alle skoler i Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte kommuner. For hende er den største forskel på før og efter synlig læring, at der er kommet et nyt fokus for for, hvem der udpeges mål:

”I dag er elevernes læring i centrum for de mål, der udpeges, mens det før var undervisningen, som vi udpegede mål for. Nu er elevernes udbytte af læringen det vigtigste omdrejningspunkt”, fortæller hun og tilføjer:

”Synlig læring giver god mening i forhold til alt, hvad jeg har arbejdet med som lærer. Både i forhold til at bruge klasserummet som ’medunderviser’, hvor der er elevprodukter og inspirerende materiale på væggene, og udviklingen af lærerrollen, der går fra at være en dirigent for eleverne til at blive en vejleder”, siger hun og understreger vigtigheden af klasserumsledelse, når man udvikler vejlederrollen.

Fra 25 til fem elevafleveringer

At komme tættere på hver enkelt elev og give dem mere ’feed forward’ og feedback på fx skiftelige opgaver er et af de emner, der optager Birgitte Vestergaard Petersen både som lærer og impact coach. Derfor har hun udviklet en ny metode til skiftlige afleveringer, hvor elever arbejder i studiegrupper og afleverer opgaver på skift.

”Det er en smaddergod måde at komme tættere på elevernes arbejde, når jeg fx sidder med en mindre gruppe af elever, der læser deres indledning til en essay op for hinanden, og bagefter skiftes vi til at give feedback. Desuden betyder den rullende aflevering, at jeg får fem ad gangen fremfor 25, og det motiverer mig til at rette dem hurtigt, hvilket eleverne bliver vildt glade for. Samlet gør det min forberedelse og efterbehandling langt mere overskuelig”, siger hun.

Forudsætningen for succes med rullende elevafleveringer er god planlægning og tydelig forventningsafstemning med eleverne, så de ved, at alle får lige lang tid til afleveringen. Desuden skal der være tid til at sætte sig sammen i træning eller fordybelsestiden.

Birgitte har afprøvet modellen med rullende afleveringer i en 9. klasse, hvor det fungerede godt i forhold til at følge op på allerede gennemgået stof, men planen er at udbrede den til andre årgange i udskolingen, hvor hun har undervist de seneste ti år.

Før synlig læring og rollen som impact coach har Birgitte været faglig vejleder i engelsk og teamkoordinator, og hun har sammen med skolens to andre impact coaches besøgt skolens årgangsteams. Desuden er hendes dør åben for kolleger, der søger sparring og gode råd.

Sparring og imødekommenhed

”Der er en fin søgning af kolleger, der kommer og spørger mig om synlig læring. Der er en imødekommenhed overfor nye metoder og en respekt for vores indsats, og nogle er selvfølgelig mere begejstrede end andre”, siger hun. På spørgsmålet om, hvordan man holder motivationen oppe, svarer hun:

”Det er godt, at uddannelsesforløbet strækker sig over længere tid, så der bliver bygget ny viden på lidt efter lidt, og det styrker motivationen til at arbejde videre. Personligt bliver jeg inspireret at nye udfordringer og projekter, og jeg har arbejdet med mange metoder som fx cooperativ learning, der falder i god tråd med synlig læring”.

For Birgitte er Meebook et godt redskab til videndeling og udvikling af undervisningsforløb, hvor eleverne får individuelle mål, og hun supplerer den digitale læringsplatform med fysiske mapper, som eleverne kan bruge til træning af fx grammatik.

”Jeg ser sådan på det, at Meebook i bund og grund fungerer som et rigtigt smart word-dokument, der er virkeligt intuitivt og delbart. Det er ikke en lærebog eller en erstatning for papir og blyant, for 13-årige har brug for at veksle mellem iPad og blyant”.

2017: Fokus på vejledning og værdier

På spørgsmålet om, hvor langt hun er kommet med synlig læring i 2017, deler Birgitte sit svar i to – et som lærer og et andet som impact coach:

”Som lærer håber jeg at være kommet endnu længere med at være vejleder fremfor en dirigent, der mest taler til alle elever på én gang. Den udvikling er nødvendig for, at jeg kan få mere individuel tid med eleverne. Det kræver selvkørende og selvjusterende elever, men det synes jeg også, at vi har her på Ny Holte Skole. Eleverne har generelt den selvdisciplin, der skal til for at for at arbejde på egen hånd, men nogle har selvfølgelig brug for mere struktur end andre”, siger hun.

På spørgsmålet om, hvor langt skolen er kommet med synlig læring, skifter hun til sin rolle som  impact coach, før hun svarer:

”Vi vil især arbejder med ’Learners Qualities’ i 2017, for vi har brug for at arbejde med fælles værdier og mindset for synlig læring. Det vil vi blandt andet gøre på en pædagogisk weekend i foråret, hvor vi får tid til at tale om fokus og retning. Indtil nu har vi haft fokus på feedback og indsamling af data, og det er der kommet mange gode samtaler og ting ud af, men ind i mellem er der brug for at arbejde med det fælles sprog og fokusere, så vi sikrer retning i processen”.

Blå bog for Birgitte Vestergaard Petersen

  • Læreruddannet fra Zahles Seminarium 2006.
  • Ansat på Ny Holte Skole i 2006.
  • Underviser i dansk, engelsk, kristendom og billedkunst og faglig vejleder i engelsk. Tidligere teamkoordinator på skolen.
  • 52 år og tidligere selvstændig med eget firma.

, , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
93