SYNLIG LÆRING: Evalueringer fører til justeringer

I oktober 2016 inviterede Skole- og Familiechef Martin Tinning og Kristine Sklander (kommunal impact coach) skolernes tillidsrepræsentanter, impact coaches og ledelser til dialogmøde med det formål, at drøfte de foreløbige erfaringer med det fælles udviklingsforløb ”Alle elever skal lære, at lære, mere”.  På dialogmødet fremlagde Martin Tinning også de justeringer, der er lagt op til i udviklingsforløbets anden fase.

På møderne var der en god spørgelyst fra de mere end 100 fremmødte deltagere fordelt på de to eftermiddage. Indledningsvis kvitterede Martin Tinning for de store forandringer, der allerede er tydelige blot halvandet år med udviklingsforløbet.

”Plakater med måltavler, læringsveje og læringstrapper pryder alle skoler, og gennem kompetenceudvikling, workshops og fælles refleksioner er vi godt i gang med at udvikle et fælles sprog og forståelse for synlig læring”, siger han.

På selve mødet var der tid til at drøfte de mange forskellige synspunkter, der har været i forbindelse med kompetenceforløbet. Der blev bl.a. nævnt, at kursusholdene var lidt store og ikke egner sig til dialog, flere gav udtryk for, at sproget (engelsk og norsk) kan være en barriere for nogle. Oversættelsen i materialerne har ikke altid været lige god, men det har været rart at møde fagfæller fra andre skoler. Det har også været godt at tage afsted sammen med kolleger, som man arbejder sammen med på skolen. Endelig blev der efterlyst eksempler og videoer med danske børn og lærere, der kan bruges på kurser. I et så stort et projekt som dette, der omfatter flere tusinde deltagere, vil kompetenceudviklingen opleves forskelligt. Derfor har medarbejdernes evalueringer fra kurserne været et vigtigt redskab for styregruppen bag synlig læring, der består af kommunernes skolechefer.

NYT: Instruktører med lokal baggrund
Evalueringerne er indgået i den løbende dialog med Challenging Learning, og de er omsat til justeringer. De kommende moduler bliver derfor anderledes i form og indhold. Fx skal medarbejdere næste år afsted i halve dage i stedet for hele, og som noget helt nyt vil instruktørerne have en baggrund i skoleverdenen i Rudersdal, Gentofte eller Gladsaxe kommune. Instruktørerne i næste fase er tæt på praksis, og de kan derfor hjælpe med at sætte synlig læring ind i den lokale kontekst.

Kompetenceudviklingen vil stadig blive udviklet i tæt samarbejde med internationalt anerkendte udbydere som Challenging Learning, men i den kommende fase vil der være endnu mere fokus på den lokale forankring, der er afgørende for, at synlig læring bliver udviklet på hver skole, i hver klase og for hver elev.

Dialogen fortsætter i 2017
Dialogmøderne har været en god anledning til at svare på spørgsmål og lytte til kommentarer, der er vigtige for udvikling af båden processen og projektet.

”Vi ser frem til i det kommende år at følge dialogen og kommunikationen om synlig læring på alle skoler, for det er ude hos jer – lærere, pædagoger, skoleledere, skolebestyrelser og ikke mindst elever, at synlig læring bliver udviklet, så den passer til jeres virkelighed”, siger Martin Tinning.

Julehilsen fra skolechefen: Godt på vej mod 2017

, , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
90