Synlig læring for elever – og lærere

Lærere skal fremover have fokus på elevernes læring og dermed undervisningens indvirkning på eleverne. Derfor skal lærere have fokus på synlig læring, og de vigtigste dimensioner for læreren i forhold til undervisning er:

  • at være bevidst om læringsmål
  • at vide, hvornår en elev har succes med at nå målene
  • at have en klar forståelse af elevens forforståelse i forhold til et emne
  • at vide nok om indholdet til at kunne tilrettelægge meningsfulde og udfordrende oplevelser for eleven, så der finder en form for progressiv udvikling sted.

Det er desuden vigtigt at kende elevernes niveau ved begyndelsen af et undervisningsforløb, ligesom det også er vigtigt at vide, hvordan det ønskede læringsmål skal se ud for den enkelte elev. Dertil kommer, at læreren må være bevidst om, hvilke tegn, der er på, at eleven er godt på vej mod målopfyldelsen. Video om synlig læring:

Undervisningens kvalitet og elevernes læring

I følge tankesættet bag ”Synlig læring for lærere” er det er kvaliteten af undervisningen, der gør forskellen. John Hatties budskab er, at lærere må være ekstremt bevidste om, hvilken effekt, de har på elevernes læring og ud fra denne viden beslutte, hvad de vil undervise i, og hvordan de vil undervise i det.

Der er fx forskningsmæssigt belæg for at mene, at en fælles planlægning blandt lærere af en elevgruppes undervisning sandsynligvis vil have en markant positiv indvirkning på elevernes læring. Undervisning kræver velovervejede interventioner for at sikre, at der finder kognitive forandringer sted hos eleven, som ikke mindst Hattie påpeger.

Læs mere om synlig læring

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
88