Status på projektet: Alle børn skal lære, at lære, mere

Udviklingsforløbet ”Alle børn skal lære, at lære, mere” er gået ind i sin anden fase, hvor kompetenceforløb for ledere og ressourcepersoner er gået i gang og uddannelse af ressourcepersoner og instruktører i solo-taksonomi pågår i disse dage ledet af en af verdens førende på dette område, Pam Hook fra New Zealand. De 3 kommuner venter svar på ansøgning på 12 mio. kr. til at dække udgifter til kompetenceforløb for lærere og pædagoger i de tre kommuner.
Der forventes en afklaring fra A.P. Møller Fonden inden udgangen af marts måned.

I forlængelse af svaret fra A.P. Møller Fonden vil der følge yderligere information om fase 2.

I kommunerne Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal har man siden 2014 haft et samarbejde omkring udviklingsprojektet synlig læring. Projektet blev i sin tid etableret på baggrund af folkeskolereformens målsætning om, at alle børn skal lære mere. Projektet er baseret på principperne i professor John Hatties tilgang til synlig læring, der bringer den enkelte elevs læring i centrum og gør eleven mere aktiv i deres egen læring.

Projektets forløb

• 2014 Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-taarbæk og Rudersdal indgår samarbejde omkring forløbet ’Alle børn skal lære, at lære, mere’

• Oktober 2014 modtager de fire kommuner 7 mio. kroner i støtte fra A.P. Møller Fonden til fase 1 med afslutning i juni 2017

• 2017 Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommune fortsætter samarbejdet og  modtager 3 mio. kr. til fase 2 fra A.P. Møllerfonden

• Efteråret 2017 indsender 3 kommuner en ansøgning på 12 mio. kroner til støtte til kompetenceforløb for lærere og pædagoger

Læs mere om Projektansøgninger til A.P. Møller Fonden
1) Første projektansøgning til Fonden
2) Revideret ansøgning til Fonden
3) Anden projektansøgning til fonden

Her kan du læse EVA’s evaluering
a) Opfølgning på evaluering af fase 1 – organisering og kompetencer
b) Evaluering af alle elever skal lære at lære mere

 

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
91