Skoleleder: Beregneren sætter nyt stærkt fokus på elevernes progression

Elevernes læringsfremskridt bliver gjort synlige med beregneren, som 52 skoler i fire kommuner vil bruge i det tværkommunale udviklingsforløb ”Alle børn skal lære at lære mere”. Viceskoleleder Martin Villumsen fra Tjørnegårdsskolen i Gentofte fortæller om forventninger og forberedelser til at bruge det nye værktøj i 2016.

1.Hvad vil det nye fokus på progression betyde for elevernes motivation til at lære?

Det vil betyde rigtigt meget for elevernes lyst til at lære nyt. Det er alfa og omega for elevernes motivation, at de er bevidste om progressionen i deres læring, og at de får indsigt i, hvordan de lærer at lære mere.

2. Hvilken ny mulighed for at tale om elevernes progression og læring giver beregneren?

Med beregneren har vi fået et bedre grundlag at være nysgerrige på, hvorfor nogle klasser og elever udvikler sig anderledes, end vi havde forventet. Før har samtaler mellem skoleledelser og medarbejdere om læringen ofte været baseret på subjektive vurderinger. Vi har med beregneren fået data, der supplerer observationer og analyser, der skal bruges til at diskutere og lave handleplaner ud fra.

 

3. Hvilke andre typer data er nødvendige for at analysere elevernes progression?

Vi drøfter, hvad data fra beregneren kan vise, og hvilke andre kilder, vi skal huske, når vi analyserer elevernes læring. Nationale test måler progression indenfor en afgrænset række færdigheder, og elevernes læring omfatter meget mere. Derfor skal lærernes erfaring og viden om elevernes øvrige præsentationer, afleveringer og aktiviteter i klassen også indgå i den samlede analyse.

Lærer: Beregneren er med til at løfte skole-hjem-samarbejdet

4. Hvad betyder det nye fokus på progression for den måde, ressourcerne bruges?

Vi får et bedre indblik i, om vi bruger skolens ressourcer bedst muligt til at løfte alle elever uanset deres forudsætninger. Forhåbentlig gør det også, at vi kan tildele ressourcer til de klasser og/eller elever, hvor det er synligt, at progressionen har brug for at blive løftet. Før har tildelingen af ressourcer i høj grad været baseret på, om underviserne råbte højt på støtte eller ej. Vi får ikke flere ressourcer, men fremover vil vi også have elevernes læring at prioritere ud fra.

5. Hvordan kan skoleledere italesætte beregneren, så den ikke bliver set som kontrol?

Det er en stor og vigtig opgave for alle skoleledere at italesætte formålet med, at vi bruger data fra beregneren. Vi skal finde et fælles formål, der handler om progression i læringen. Data fra beregneren er indikatorer, der skal bruges med omtanke, og det skal vi øve os på sammen, for der findes ikke en facitliste.

6. Hvad siger progression om skolernes evne til at løfte elevernes læring?

Med beregneren forventer jeg, at vi får data, der fortæller noget om vores evne til at løfte elevernes læring gennem hele skoletiden. Det giver langt større mening end at sammenligne os med skoler, hvor eleverne har andre forudsætninger og vilkår. Her på Tjørnegårdsskolen har vi en del elever med forskellige udfordringer, og det vil ikke være retvisende at sætte fx afgangsprøvekaraktererne lig med skolens effekt på elevernes læring. Man bliver nødt til at se på, hvordan elevernes faglige niveau er, når de begynder på skolen, og følge dette tæt til de forlader skolen. Hermed får vi mulighed for at fokusere på elevernes faglige progression og skolens reelle evne til at løfte deres faglige niveau.

7. Hvordan forbereder I jer på at bruge beregneren til at synliggøre elevernes progression?

Vi har bl.a. lavet en tydelig beskrivelse af, hvordan eleverne skal gennemføre nationale tests, så vi efterfølgende får den bedst mulige data at analysere. Det er afgørende, at skolen har så godt et datagrundlag som muligt for at kunne sammenligne data fra år til år og dermed se, hvordan elevernes faglige niveau udvikler sig.

8. Hvordan kan skolen synliggøre elevernes progression for forældrene og omverdenen?

Vi kan sætte alle data fra de nationale test i læsning og matematik ind i beregnerens skoleudgave, der viser den samlede skoles progression. Skolebestyrelsen spørger i dag til elevernes resultater, fx til afgangsprøverne, og fremover kan vi også give dem et billede af progressionen, der selvfølgelig skal suppleres med alle andre relevante data.

, , , , , , , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
90