Skoleledelse

Skoleleder: Beregneren sætter nyt stærkt fokus på elevernes progression

Elevernes læringsfremskridt bliver gjort synlige med beregneren, som 52 skoler i fire kommuner vil bruge i det tværkommunale udviklingsforløb ”Alle børn skal lære at lære mere”. Viceskoleleder Martin Villumsen fra Tjørnegårdsskolen i Gentofte fortæller om forventninger og forberedelser til at bruge det nye værktøj i 2016. 1.Hvad vil det nye fokus på progression betyde for […]

Julehilsen fra skolechefen: Godt på vej mod 2017

Når du læser denne hilsen, er du formentlig ved at tjekke ud af Meebook, pakke skoletasken og sige ’god jul’ til kolleger. Men før du lukker iPaden, vil jeg takke dig og alle medarbejdere på skolerne i Rudersdal Kommune for den store indsats, I har ydet i 2016. Jeg har seneste år haft fornøjelsen af […]

Stor undersøgelse af forældres tilfredshed med skoler og SFO

45 procent af forældre til skolebørn i Rudersdal Kommune har svaret på en tilfredshedsundersøgelse af skole og SFO. Undersøgelsen slutter den 17. maj 2016, og jo højere svarprocent bliver, des bedre kan skolerne bruge resultatet til fortsat udvikling. Der er stor forskel på svarprocenten på de enkelte skoler. Højeste svarprocent er 57, mens laveste er […]

Elever ligger helt i top med afgangsprøve og trivsel

Når skoleelever i Rudersdal går til afgangsprøve efter 9. klasse, opnår de generelt bedre resultater år for år, og i 2015 opnåede de landets højeste karaktergennemsnit på 8,3. Det dokumenterer kvalitetsrapporten fra forrige skoleår. I rapporten står også, at flertallet af kommunens skoleelever er mere glade for at gå i skole end i resten af […]

Ny aftale om fælles udvikling af skolerne i Rudersdal

Alle parter i skolen samarbejder om udvikling af skolerne, og ny aftale understøtter øget fleksibilitet for lærere, pædagoger og skoleledere. Rudersdal Kommune har løbende haft drøftelse med skolernes lærere, pædagoger og skoleledere om, hvordan man bedst kunne sikre en fælles videre udvikling af skolerne i Rudersdal kommune og understøtte medarbejderne i denne proces. De fire […]

Skoleleder: Dyrk læring, dialog og samarbejde

“Lige fra første dag på skolen gør vi meget ud af at skabe en god dialog og informere så godt, som vi kan via informationsmøder og lignende, så forældrene bliver trygge i hele opstartsprocessen. Vores kerneydelse er selvfølgelig læring hos børnene, men lige derefter kommer samarbejdet med forældrene, for hvis ikke de er trygge ved […]

Trørødskolen åbner døren for flygtningebørn

Skoleleder Suzanne Henningsen er klar til at byde de nye børn af flygtninge og immigrant velkommen på Trørødskole fra den 1.1.2016. Hun siger: ” Vi vil gøre det bedst,  vi kan for at tage godt imod børnene”. Kapaciteten i den nuværende modtagelsesklasse på Toftevangskolen er ved at være nået, og da der forventes yderligere ca. […]

Sådan håndterer de lektiehjælp på Ny Holte Skole

– Vi mener, vi har et godt bud på, hvordan man via timerne fra lektiehjælp, ‘understøttende undervisning’ (UU) og nogle timer fra fagene kan lave en god ramme til lektiehjælp, faglig træning/fordybelse og elevsamtaler, siger skoleleder Søren Wadt på Ny Holte Skole. Vi har samlet alle timer i ét fordybelsesbånd fra kl. 8 – 9 […]

Stor studiedag for vejledere om fælles mål og nøgletal

  ”Hvordan kan sammenhængen mellem Fælles Mål og brugen af nøgletal være med til at understøtte, udvikle og forbedre praksis?” Dette spørgsmål vil være omdrejningspunktet på studiedagen d. 2. oktober, hvor alle skolers ledelser og vejledere mødes til studiedag på Kulturcenter Mariehøj. Her vil der desuden blive sat fokus på: Hvordan ledelsen, vejledere, ressourcepersoner og medarbejdere […]

Læs status over det første år med skolereform

Undervisningsministeriet har udgivet en statusredegørelse for det første år med skolereformen. Det skriver uvm.dk Læs nyhed og hent redegørelsen på ministeriets hjemmeside.

Rudersdal Kommune logo
110