Skoleelever konkurrerer på vindbiler og robotkøretøjer

Over 200 elever er samlet til to dages dyst på innovation, programmering og LEGO-biler

”Space Challenge er meget spændende, for det er meget anderledes end det, vi normalt laver i skolen. Jeg har fx lært at programmere robotter og få dem til at løse opgaver som at vælte bestemte klodser på en bane”.

Det siger Juliane Amtrup fra Bistrupskolen, der har deltaget i en to dages konkurrence ved navn ”Space Challenge” for 6. klasser i Rudersdal. Før det er gået ugers programmering af små robotter, der løser opgaver, som minder om udfordringer i rummet. Det kræver stor tålmodighed fortæller Lauritz Engelberth:

”Hvis det ikke virker første gang, så må vi bare prøve indtil robotten gør, som vi har programmeret den til”, siger eleven fra Bistrupskolen.

Video fra naturfagskonkurrencen

Denne februardag har konkurrencen forvandlet festsalen på Toftevangskolen til en legeplads for avanceret LEGO-teknik. Musikkens beat øger den intense stemning, hvor elever konstruerer og afprøver på tid, mens lærere styrer slagets gang ved hjælp af mikrofon, målebånd og stormskærm. Konkurrencen engagerer og motiverer eleverne ifølge en naturfaglærer.

  • Elever har programmeret robotbiler til Space Challenge
  • LEGO-køretøjerne på banen, hvor de blev bedømt efter, hvor godt de udførte missioner
  • Avanceret LEGO teknik
  • Elever har brugt uger på at forbedre deres robotbiler
  • Stor koncentration, når bilerne skal bæres
  • Space Challenge blev holdt over to dage på Toftevangskolen
  • Spænding ved bordet, hvor bilerne kører
  • Naturfagslærer Lasse Zetterstrøm

Videoer om robotbiler

”Det er enormt motiverende for elever, når de dyster med hinanden, og konkurrencen styrker deres initiativ, samarbejde og opfindsomhed. Eleverne bruger helt automatisk naturfaglige arbejdsmetoder for at løse opgaverne, og de løser dem på meget forskellige måder”, siger Lasse Zetterstrøm fra Toftevangskolen.

”Der er rigtigt mange perspektiver ved at lave konkurrencer for eleverne, hvor de skal bruge mange forskellige kompetencer for at løse opgaverne. I Space Challenge skal eleverne fx optage video med iPaden om at bygge og afprøve deres bil. Når eleverne formidler, så tvinger det dem til at tænke over, hvad de har lært, og hvordan de kan forklare processen for andre”.

Eleverne har dystet i kategorierne konstruktion, programmering og formidling. Om onsdagen vandt holdet ”John Sander”, 6. A fra Toftevangskolen, og om torsdag vandt holdet ”Apollo” fra 6.a,b og c på Birkerød Skole, der også blev den samlede vinder.

Elevernes innovation frem i lyset

Konkurrencen skal ifølge kommunens pædagogiske udviklingskonsulent for naturfag og matematik, Mia Vinkelman, også ses i lyset af skolernes øgede fokus på innovation og tværgående fagligt samarbejde. Fra i år skal elever i 9. klasse også til en ny type fælles afgangsprøve i naturfag, der kombinerer fysik, biologi og geografi:

”Elever skal lære at arbejde nyskabende på tværs af fag, og det kan en konkurrence som Space Challenge være med til at understøtte. For skolerne i Rudersdal er det nærliggende at bruge deres LEGO læringscentre, hvor eleverne kan arbejde tværfagligt indenfor naturvidenskabelige fag, men også inddrage fx dansk, når det handler om mundtlig formidling til video”, fortæller udviklingskonsulenten.

Hun glæder sig over det store engagement elever og lærere har lagt i konkurrencen. Fire skoler har deltaget i år, og til april mødes skolerne i Rudersdal til en ny dyst – Naturfagsdysten – der samlede over 600 elever og lærere i 2015.

Rudersdal Kommune arbejder for at styrke elevernes interesse for naturvidenskabelige fag, og der er LEGO læringscentre på alle folkeskoler.

, , , , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
93