Skolechefer: Vi skal understøtte elevernes læring endnu bedre

“Vores udgangspunkt er en tro på, vi kan blive endnu dygtigere til at understøtte alle elevers læring og udvikling. Vi vil arbejde systematisk ud fra evidens-baseret viden for at skabe ændringer i vores praksis, der kan forbedre elevernes læringsvilkår. Det gælder både for de elever, som vi i dag har svært ved at løfte, og for de, der klarer sig fint, samt for de, der savner endnu flere udfordringer”.

Sådan siger de fire skolechefer i Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner, der samarbejder om udviklingsprojektet “Alle børn skal lære at lære mere”. Her kan du læse et uddrag fra deres introduktion til projektet, eller du kan læse hele introduktionen med links til videoer, hvor de fortæller om projektet.

“Vi vægter, at elever og medarbejdere trives i deres arbejde med læring, og derfor vil vi gerne skabe et læringsmiljø for elever og medarbejdere, hvor der er arbejdsglæde, og hvor det er tilladt at fejle, når man er undervejs i en læringsproces.

Vi er overbeviste om, at udgangspunktet i evidensbaseret viden og de tilgange, der knytter sig til en ’synlig læringsskole’, vil gøre skolen til en endnu bedre arbejdsplads og til et sted, hvor man lærer og udvikler sig hele tiden – også når man er voksen. Vi løber ikke tør for mål, for ambitionen er hele tiden at flytte målstregen i takt med, at vi bliver dygtigere. Vi skal udvikle en kultur på vores skoler, der ønsker og trives med læring.

Synlig læring er ikke en bestemt metode, men en række af tilgange til læring, der har vist sig at have stor betydning for læring. Den faktor, der har størst betydning for elevernes læring, er deres egen evne til at forholde sig refleksivt til denne. Vi, medarbejdere og ledere, skal ligesom eleverne tænke over vores læring og udvikle os gennem professionelle samtaler. Vi skal have skolekulturer, hvor alle altid har forskellige udviklingspartnere, der kan bidrage med feedback undervejs i processen; kolleger, team, ledere, impact coaches, elever m.fl.

Vi skal i de kommende år udvikle et fælles sprog til at tale om læring. Vi skal lære mere om læring, og vi skal vide mere om, hvordan vi tilrettelægger læringsprocesser og didaktiserer viden, giver formativ feedback og skaber de bedst mulige vilkår for læring.

Vi skal udvikle en praksis med løbende indsamling af relevante data og viden om, hvordan den enkelte elev udvikler sig, og bruge dette i den daglige tilrettelæggelse af læringsprocesser”.

 

, ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
89