Se digitale læremidler for skoleåret 2017 – 18

Rudersdal Kommune har indkøbt digitale læremidler til elever i folkeskolen for 2 mio. kr. Pengene er fordelt på skolerne efter elevtal, og herunder kan du se en liste over læremidler for humanistiske fag og matematiske og naturfaglige fag.

Humanistiske fag og idræt – digitale læremidler

Matematik og naturfag – digitale læremidler

For en del læremidlers vedkommende er der tale om en fortsættelse af det hidtidige abonnement. Enkelte andre læremidler er nye abonnementer, som træder i kraft senest ved skoleårets start 1. august 2017. Af hensyn til lærernes forberedelse og mulighed for at orientere sig i portalerne, har vi aftalt med forlagene, at der bliver åbnet for adgang i løbet af foråret/forsommeren.

Bemærk at nogle abonnementer slutter ved skoleårets starts og ikke er genindkøbt. Det handler dels om en prioritering i forhold til ønsker, dels hvor meget de er blevet brugt og endeligt økonomi. Det er dog vores opfattelse, at vi med den kommende periodes udbud er velforsynede og dækker en bred faglig vifte på det digitale område.

Udvælgelsen af de digitale læremidler er foretaget i Skole og Familie på baggrund af ønsker og kommentarer, som lærere og vejledere har indsendt. Som grundlag for overvejelserne har blandt andet været brugt kriterier som: kun en portal pr. fag, faglig kvalitet af det enkelte læremiddel, bred faglig dækning, tilgængelighed og funktionalitet samt den hidtidige brug af læremidlet (jf. forlagenes brugerstatistikker og læreres tilbagemeldinger).

 

, , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
90