Sådan håndterer de lektiehjælp på Ny Holte Skole

– Vi mener, vi har et godt bud på, hvordan man via timerne fra lektiehjælp, ‘understøttende undervisning’ (UU) og nogle timer fra fagene kan lave en god ramme til lektiehjælp, faglig træning/fordybelse og elevsamtaler, siger skoleleder Søren Wadt på Ny Holte Skole. Vi har samlet alle timer i ét fordybelsesbånd fra kl. 8 – 9 i alle klasser – og allerede nu har vi nogle rigtig gode erfaringer, siger Søren Wadt.

I fordybelsesbåndet indgår både lektiehjælptimer, UU-timerne og nogle timer fra fagene matematik og dansk.

– Det er ikke meningen, at man ’kun’ skal gøre sine lektier færdige fra i går. Der er plads til at eleverne selvstændigt træner eller fordyber sig i fagligt stof, ud fra deres individuelle læringsmål. Lærerne kan også planlægge såkaldte turboforløb, fx små kurser i tegnsætning og så køre det en uge med de elever, der har brug for det, siger Søren Wadt.

Høj faglighed og lys i pæren

©David Laurens/6PA/MAXPPP ENFANTFordybelsesbåndet den første skoletime hver dag forsøges primært bemandet med dansk- og matematiklærere. At det er primærlærerne, der hjælper børnene giver en høj faglighed, da det er de lærere, der kender eleverne og deres læringsmål bedst.

Lige nu har Ny Holte Skole valgt at fokusere på et enkelt tema i fordybelsesbåndet, nemlig elevsamtalerne.

– På den måde giver vi rum til feedback og til elevsamtalen. En enkelt elev pilles ud og taler egen målsætning og samtidig laver de andre træningsopgaver eller lektier, siger Søren Wadt, der også har et par gode råd til andre skoler, der gerne vil prøve kræfter med at ensrette morgenerne på denne måde:

• Brug den værdifulde tid om morgenen på lektiecafeen og fordybelse. Det er rigtig godt at have lys i pæren, når man skal tale egne mål. For tesen er jo, at det at have egne mål er det, du lærer mest af.

• Vær klar i kommunikationen til lærere og forældre og lav forventningsafstemning. Ellers tror man, at det bare er en almindelig dansktime. Det er vigtigt at give værktøjer og konkret anvisning til, ja nærmest en skabelon til, hvad lektiehjælpen eller kursus i tegnsætning kan være. Hav måske en bank af opgaver klar. Det må ikke være for ’fluffy’, for der er i forvejen rigtig meget at forholde sig til.

Udvalgsformand tilfreds med de gode erfaringer
Formand for Børne- og skoleudvalget Randi Mondorf er glad for Ny Holte Skoles positive erfaringer med at håndtere den obligatoriske lektiehjælp:

– Det er meget positivt, den måde man er gået struktureret til værks her. Det tror jeg andre skoler kunne blive inspireret af. Der er meget nyt at forholde sig til med synlig læring, den digitale skole og åben skole. Så jeg hilser meget velkomment, hvis skolerne kan bruge hinandens gode erfaringer, siger Randi Mondorf.

Har din skole gode erfaringer med fx lektiehjælp, så hører vi meget gerne om det. Skriv i kommentarfeltet eller til skolespring@rudersdal.dk

,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
96