Rudersdal Kommunes 13.000 børn og unge uddannes til at leve bæredygtigt

Rudersdals skoleelever skal ud af bilerne og i stedet stå, gå og løbe på egne ben, – det er godt for både deres egen og Jordens klima. Det bliver et af de nye fokuspunkter for at uddanne kommunens børn og unge til at kunne deltage aktivt i at skabe og fastholde et bæredygtigt samfund.

30% mindre energiforbrug om året og en besparelse på mere end fem millioner kroner om året. Så meget er skolerne i Rudersdal Kommune efterhånden kommet op på at spare, siden skolebørnene for snart fem år siden blev involveret i at spare energi på skolerne. Det skete i forbindelse med, at skolerne installerede tekniske løsninger, som står for de 14% af besparelserne.

Den gode, grønne erfaring kunne Rudersdal Kommune fortælle om ved en konference på Christiansborg torsdag, hvor Rudersdal sammen med ni andre kommuner præsenterede resultaterne af projekt Grøn Generation, som har til formål at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse. Tanken er at hele landets kommuner kan drage nytte af erfaringerne fra Rudersdal.

To skoleelever fra Rudersdal har deltaget i Christiansborg konference om bæredygtighed. Tv Olivia Rygaard-Hjalsted fra Bistrupskolen og Amalie Harplod Hansen fra Trørødskolen. Fotograf: Suong Christensen

De øvrige kommuner har været tilknyttet projektet i tre år, mens Rudersdal allerede for fem år siden påbegyndte projekt ’Den bæredygtige skole’ og derfor har været en slags foregangskommune.

Børnene ud af bilen

”Tankegangen bag projekt Bæredygtig Skole og Grøn Generation er, at børn og unge skal vide så meget om bæredygtig udvikling, at de kan være med til at udvikle et bæredygtigt samfund – og de skal blive bevidste om, at det kræver, at alle dele af samfundet påtager sig et fælles ansvar og handler på det.”

Det fortæller udviklingskonsulent og projektleder Anette Schjødt Thorsen og fortsætter:

”I den kommende tid vil vi også begynde at fokusere på, at vores børn skal bruge gåben, cykler, løbehjul eller skateboards til at transportere sig – både når de skal til og fra skole, og når de skal på tur i skoletiden.”

Projektet, som løber over de næste tre år, hedder ”Rudersdalbørn bevæger sig – mere”.

”Tanken er, at hvis man bliver vant til at bevæge sig som barn, tager man den med sig ind i voksenlivet.”

Jord under neglene
Endnu et bæredygtigt projekt, som breder sig på kommunens skoler i disse år, er at bygge skolehaver, så man kan følge årets gang og dyrke lokale afgrøder.

Trørød Skole byggede kassehaver for to år siden, Høsterkøb Skole har lige plantet en æblelund, hvor de har plantet en masse af de gamle æblesorter, og Bistrup Skoles SFO arbejder også med kassehaver.

Rudersdals konkrete bidrag

”Den bæredygtige skole er vores beskedne, men bestemt ikke uvæsentlige bidrag til arbejdet med FN’s 17 verdensmål på en konkret og borgernær måde,” siger borgmester Jens Ive.

Projekt Grøn Generation er gennemført i samarbejde med Astra, nationalt center for læring i natur, teknik og sundhed med støtte fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN. Astras direktør Mikkel Bohm siger om Rudersdal kommunes fokusområder og de ni øvrige kommuners strategier, der nu skal foldes ud i kommunerne:

“Strategierne giver værdifuld inspiration til kommunernes rolle i at omsætte nationale og internationale målsætninger til bedre lokal undervisningspraksis. Der bliver brug for kommunernes aktive medspil i denne rolle, når den kommende nationale naturvidenskabsstrategi skal omsættes til praksis.”

De øvrige ni kommuner, der nu har strategier for uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU), er Høje-Taastrup, Hvidovre, Vallensbæk, Lejre, Næstved, Randers, Fredericia, Kolding og Sønderborg.

Skoleelev: Spændende og lærerig konference
Amalie Harplod Hansen fra Trørødskolen er en af de to elever fra Rudersdal, der har deltaget i konferencen. Hun er optaget af bæredygtighed og vil bruge input fra konferencen på sin skole:

“Det var rigtigt spændende og lærerigt at deltage i konferencen, og jeg vil bruge det på min skole til at få en diskussion i gang i elevrådet. Fx skal vi i marts 2017 have en emneuge om netop emnet bæredygtighed og innovation. Vi skal bygge et samfund op fra bunden og komme med vores egne ideer. Lærerne har fået til opgave ikke at være kritiske overfor vores beslutninger og tage JA-hatten på´”, fortæller hun og uddyber sin interesse for bæredygtighed og klimaforandringer:

“Det er vores fremtid, og de seneste generationen har ikke været så gode til at passe på vores jord. Det er allerede for sent at rette helt op på det, så vi bliver nødt til at bremse bare en lille smugle. Vi snakkede noget om, at det både skal give mening for samfundet og individet, og for mig giver det helt sikkert mening, at vi sparer på fx kød, elektricitet og vand.

Hun fremhæver diskussionen med andre unge som det mest spændende ved konferencen, men også et oplæg med professor Steen Hildebrandt har gjort indtryk, og hun husker især en pointe om ikke at lægge alt ansvaret over de unge, for den voksne generation har også et ansvar for at rette op på bæredygtigheden.

, , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
92