Nye valgfag: Elever får nye muligheder

Group of five happy children jumping outdoors.De ældste elever har mange forskellige interesser og forudsætninger. For at imødekomme deres ønsker og  øge deres motivation rykker skolerne valgfag fra 8. klasse til 7. klasse. Der er afsat to ugentlige lektioner til valgfagene. Derudover kan kommunalbestyrelsen nu godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ikke findes Fælles Mål for.

Reformarbejdsgruppen har udformet en række principper for de nye valgfag. Principperne er, at nye valgfag:

  • imødekommer elevernes faglige interesser, passioner og forudsætninger på måder, som skolens øvrige fagrække ikke umiddelbart har mulighed for
  • medvirker til at øge udskolingselevernes motivation, nysgerrighed og engagement i læring
  • giver eleverne mulighed for fordybelse og selvstændigt arbejde (fx break through)
  • eksperimenterer med at udvikle nye undervisningsformer tilpasset målgruppen, herunder digitale muligheder, elevinddragelse, differentiering og samarbejde med skoleeksterne aktører
  • giver mulighed for at kombinere fag og arbejde på tværs af fagområder.

Læs hele reformarbejdsgruppens inspirationspapir her

Se skolernes forslag til nye valgfag:

Dronninggårdskolen (Science, Robotteknologi og LEGOscience, Økonomi)

Skovlyskolen (Innovation)

Bistrupskolen (Innovation og Robotteknologi & Idræt, kost og sundhed)

Birkerødskole (Innovation- Fra menneske til menneske, Innovation – Medborgerskab, Innovation – Kommunikation & formidling)

Toftevangskolen (Mindfulness)

Ny Holte skole (Kina & Kultur, LEGO Mindstorm, Science, Idræt & Firluftsliv)

 

 

 

, , , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
87