Nye målere giver skoler mere detaljeret viden om indeklimaet

I slutningen af 2014 fik tre skoler i Rudersdal Kommune mulighed for at følge indeklimaet endnu tættere end tidligere. Skolerne tog nemlig måleinstrumentet IC-Meter i brug. Instrumentet er en lille, hvid boks, der placeres ude i det enkelte klasselokale, hvor den måler temperatur, luftfugtighed, støj- og CO2-niveau. Hvert 5. minut sender IC-Meteret sine målinger videre til en server, så den eller de personer, der ønsker at følge indeklimaet, får mulighed for at se fx temperaturudviklingen time for time hen over et helt døgn.

Heine Knudsen, CTS-koordinator i Teknik og Miljø i Rudersdal Kommune, fortæller:

”IC-Metrene giver både os og skolernes medarbejdere mulighed for at følge indeklimaet tæt og øge komforten endnu mere i skolernes lokaler. Hvis vi sammenholder forbruget med IC-Meter-målingerne, kan vi optimere indeklimaet, når lærere og elever bruger lokalerne. Omvendt kan vi begrænse det unødvendige forbrug, når lokalerne ikke anvendes. Ved at måle CO2-niveauet kan vi sørge for, at ventilationen, som bruger megen energi, kører når der er brug for det. Optimering af energiforbrug og indeklima er to sider af samme sag.”

Gode erfaringer på Sjælsøskolen
Sjælsøskolen er en af de foreløbig tre skoler, som har taget IC-Metret i brug, og her bruger afdelingsleder Kristine Pico Ørsted målerne til at følge indeklimaet nøje. Som på mange andre skoler styres temperaturen i Sjælsøskolens mange lokaler fra centralt hold, og det kan være svært at sikre en ensartet temperatur ude i de enkelte klasselokaler. Men de små målere har givet Kristine et bedre indblik i, hvordan indeklimaet er lokalt på skolen:

”Når skolens medarbejdere kommer og fortæller mig, at der er for koldt i et specifikt lokale, kan jeg hente data fra IC-Metret ind på min computer og få et objektivt billede af, hvor meget der skal reguleres i klasseværelset. Det er forskelligt fra person til person, hvornår man synes temperaturen er behagelig, så det hverken er for varmt eller for koldt. Målerens data fortæller mig, om der i et rum er en anden temperatur end det, der er fastsat fra centralt hold, og om der derfor er behov for at sætte en ekstra radiator op for at hæve temperaturen i lokalet.”

Ud over Sjælsøskolen har Vedbæk Skole og Dronninggårdskolen i Holte taget IC-Meter i brug. Ifølge Heine Knudsen vil Teknik og Miljø i samarbejde med de tekniske serviceledere gennemgå kommunens øvrige skoler i løbet af 2015.

Rudersdal Kommunes skoler har i forvejen høstet flotte energibesparelser siden 2012, men Heine Knudsen håber, at der i 2015 vil kunne hentes et par procent mere på grund af de detaljerede oplysninger, som IC-Meter giver og et fortsat fokus på indeklimaet.

, , , , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
90