Nye læremidler styrker elever i læsning og matematik

 

Skolerne får 770.312 kroner til at støtte op omkring differentieret undervisning inden for læsning og matematik.

Som led i Folkeskolereformen skal elevernes kompetencer i læsning og matematik styrkes, og det skal ske allerede i indskolingen. Børne- og skoleudvalget har derfor besluttet at give 770.312 kr. til kommunens skoler, som kan hjælpe med at styrke den enkelte elevs læring.

En del af puljen går til indkøb af læsebøger til Guided Reading i 0.-2. klasse. Guided Reading er en differentieret tilgang til læseundervisning, hvor eleverne undervises i mindre grupper med bøger og materialer, der passer til deres niveau. Guided Reading er udviklet af Rudersdal Kommune med inspiration fra London University.

Bøgerne er tidligere blevet brugt med positive resultater på seks skoler i skoleåret 2016/2017 i 0. klasse. Rudersdal Kommune udbreder nu Guided Reading til 1. og 2. klasse i hele kommunen.

Hvad er differentieret læring?
Skolerne i Rudersdal Kommune arbejder allerede i dag med differentieret undervisning. ”Vi arbejder med synlig læring, som en del af et tværkommunalt projekt. Vores fokus er, at alle elever skal blive udfordret og alle elever skal opleve at være i vækst. Det betyder, at lærerne skal have de rigtige værktøjer og undervisningsmaterialer til at differentiere og tilpasse undervisningen, så hver enkelt elev bliver udfordret og udvikler sig ud fra deres faglige niveau”, siger chef for Skole og Familie i Rudersdal Kommune Martin Tinning.

De nationale test viser, at eleverne klarer sig godt i matematik. Resultaterne i matematisk problemløsning, som man kan se ved afgangsprøverne, ligger stabilt, men der er plads til forbedring.

Erfaringen viser, at digitale læremidler understøtter undervisningsdifferentiering, og derfor vil der blive nedsat en gruppe af fagpersoner på tværs af skolerne til at videreudvikle praksis. Fokus vil være på at understøtte større undervisningsdifferentiering i matematik, og derfor vil gruppen blandt andet afdække om erfaringer fra Guided Reading kan anvendes inden for matematisk problemløsning.

Læs mere om ’Guided Reading’, digitale læremidler og synlig læring på skolespring.dk

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
93