Nordmænd bringer nye læringsmetoder til Ny Holte skole

Ny Holte Skole har i en hel uge haft besøg af konsulenter fra Norge, som underviser elever og lærere i klasserumsledelse, mål og succeskriterier med fokus på iPad’en som værktøj.

Der er hverken behov for at tysse eller hæve stemmen for at få klassen til ro. Emma Bonnerud, pædagogisk vejleder fra det norske firma Rikt, kan med sin blotte tilstedeværelse og udstråling få selv de meste urolige elever til ro. Med ganske enkle virkemidler er lærerne på Ny Holte Skole blevet inspireret og introduceret til at arbejde med klasserumsledelse og læring med eksplicitte mål i undervisningen og ikke mindst arbejdet med at gøre dem forståelige for eleverne. Ugen igennem har lærerne på Ny Holte Skole fået en anden tilgang til læring, hvor eleverne i højere grad er medproducenter i forbindelse med deres læring.

Rammer og struktur for lærerne
Både lærere og elever har taget den nye undervisningsform til sig og Christian Møller Jensen, underviser på Ny Holte Skole fortæller, hvorfor han er begejstret for de nye tiltag.

– Som lærer bliver det nemmere at opstille mål og kriterier og dermed give feedback til eleverne. Det skaber mere struktur for eleverne og synlighed omkring, hvornår en opgave er løst. Vi har ugen igennem haft nordmændene på tæt hold og fået mulighed for at se deres metodikker udført i praksis. Vi kan dermed spejle os i, hvordan de norske undervisere gør, så vi fremover selv er i stand til at gøre det, fortæller Christian Møller Jensen.

Eleverne bliver aktive producenter
Det var lidt af en tilfældighed, at skolen fik kontakt til nordmændene. En tidligere lærer på Ny Holte Skole var i en periode bosat i Norge og fik formidlet kontakten, da hun var tilbage i Danmark. Det norske firma, Rikt har specialiseret sig i digitale hjælpemidler til øget læring i skolen. De kan dokumentere resultater med positiv effekt inden for både trivsel og faglighed. Deres innovative læringsmetoder har allerede gået sin sejrsgang rundt på norske skoler og har nu også fundet vej til Danmark.

– Fordelene ved at bruge iPads er, at de giver eleverne mulighed for at være kreative. De har mulighed for at udtrykke sig på flere måder med både film, lyd og billeder. Vores læringsmål er, at de hverken må udelukke svage eller begrænse de faglige stærke. IPad’en omfavner begge grupper. Den digitale platform skaber sammenhæng mellem læring, klasserumsledelse og faglige kompetencer, siger pædagogisk vejleder, Emma Bonnerud fra Rikt.

IPads i undervisningen bliver brugt til at skabe overblik, give feeback og er med til at sætte standarden for et godt læringsforløb.

Næste skridt
Underviserne fra Rikt vil i det nye år vende tilbage til Ny Holte Skole for at supervisere, drøfte medarbejdernes erfaringer og inspirere yderligere til den videre udvikling. Souschef, Sune Rasmussen mener, at de nye læringsmetoder, som hænger godt sammen med Rudersdal Kommunes udviklingsforløb om synlig læring, er kommet for at blive i undervisningen og forventer at det ville kunne afspejles i kommende års elevtrivsel og faglige målinger, efterhånden som metoderne bliver en del af dagligdagen.

 

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
87