Naturfag: Elever kan få hjælp af Naturskolen til 9. kl. prøve

Elever i 9. klasse kan gruppevis få vejledning og låne udstyr til at lave undersøgelser i lokal natur i forbindelse med naturfagsprøven. Det er Naturskolerne i Raadvad og Rude Skov, der stiller fx dataloggere, mikroskoper og udstyr til prøvetagning til rådighed, og fagpersonale vil give gode råd om målinger og eksperimenter.

Find information og tilmelding

Der lægges op til, at eleverne foto- og videorapporterer deres undersøgelser, så de kan medtages til prøven og bl.a. indgå i evaluering af elevernes undersøgelses- og kommunikationskompetence. På den måde kan undersøgelser i den lokale natur (biologi, geografi, fysik/kemi) få en plads i prøvesituationen.

Den enkelte elev/gruppe kan sammen med læreren kontakte Naturskolen, og aftale tidspunkt for gennemførelse af undersøgelser og analyser som er relevante for arbejdsspørgsmålene og den selvvalgte problemstilling. Naturskolen stiller grej og naturvejleder til rådighed indenfor de mulige rammer.

Vi har lavet en oversigt over analyser og målinger som kan udføres på Naturskolerne. Analyserne er sat i relation til emner og aktiviteter som jævnligt udføres på Naturskolerne, samt hvilke naturfag, vi ser aktiviteten hører til.

 

, , , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
92