Næste fase af ‘Alle børn skal lære, at lære, mere’ tager form

Et nyt korps af lokale instruktører skal sammen med eksterne samarbejdspartnere inspirere og støtte lærere og pædagoger til at videreudvikle arbejdet med synlig læring. Det sker for at udbrede og forankre metoder tæt på lærerne og pædagogernes praksis

Udviklingsforløbet om synlig læring er på vej ind i næste fase, hvor lærere og pædagoger skal introduceres til og arbejde med metoder helt tæt på deres egen praksis og få en større dybdeviden om, hvordan de deler metoder og værktøjer til at styrke elevernes læring.

Initiativet til lokale instruktører kommer fra de tre kommuner i udviklingsforløbet, hvor Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner samarbejder. Det udspringer bl.a. af evalueringer fra lærere og pædagoger, der har peget på behovet for justeringer af kompetenceudviklingen. Skolechef i Rudersdal Kommune, Martin Tinning, fortæller:

”Der blev bl.a. nævnt, at kursusholdene var lidt store og ikke egner sig til dialog, flere gav udtryk for, at sproget (engelsk og norsk) kan være en barriere for nogle. Oversættelsen i materialerne har ikke altid været lige god og eksemplerne har ikke altid været tæt nok på en dansk kontekst”, siger han og tilføjer:

De kommende moduler bliver derfor anderledes i form og indhold. Fx vil forløbene i næste fase afvikles over flere halve dage med praksistræning hjemme på egen skole mellem de enkelte kursusgange. Forløbene tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem ekstern leverandør og egne medarbejdere fra de tre kommuner., og som noget helt nyt vil  vi supplere de eksterne instruktører med egne medarbejdere, der uddannes til at være instruktører.  På denne måde sikrer vi kendskab til den lokale kontekst, nedbryder evt. sprogbarrierer og får opbygget en intern kapacitet også efter at midler fra AP Møller Fonden og fra Ministeriet bortfalder

Alle medarbejdere skal fra foråret 2018 igennem i alt fire temaforløb i de kommende to år, der dækker de fire områder, der er opsat mål for i udviklingsforløbet, den synligt lærende elev, inspireret og passioneret undervisning, feed-back og kend din virkning, Hvert tema består af tre halve kursusdage, der afvikles med ca. otte ugers mellemrum, hvor man arbejder med de på kurserne introducerede metoder.

Der skal afholdes i alt næsten 600 halve kursusdage for de 2.500 medarbejdere i den kommende 2-årige periode, hvor lokale instruktører forventes at stå for en stor del af forløbene efter endt uddannelse.

Nye instruktører formidler god praksis

I forbindelse med besøgene på skolerne har projektgruppen mødt rigtig mange dygtige medarbejdere, og det er disse medarbejdere, der ønskes at blive sat i spil i forhold til at indgå i uddannelsen af kollegaerne. Der skal findes ca. 20 nye instruktører på skolerne i Rudersdal Kommune, og det samme antal i de to andre kommuner i udviklingsforløbet. Stort engagement, gode formidlingsevner og en solid faglig ballast er nogle af de egenskaber, som de nye instruktører skal have ifølge Kristine Sklander, der er koordinerende impact coach i Rudersdal Kommune. Hun har følgende bud på, hvad de nye instruktører skal kunne:

”De nye instruktører kan fx være de nuværende impact coaches, der gerne vil bruge og udvikle nye sider af deres faglighed, men det kan også være dygtige praktikere, koordinatorer og andre lærere og pædagoger, der er gode til at formidle konkrete eksempler fra deres egen praksis”, forklarer hun.

Kristine Sklander håber, at der vil være rigtig mange, som vil have lyst til at indgå i dette arbejde, som instruktører i den videre fase 2. Der vil indenfor kort tid blive sendt materiale ud til skolerne, der beskriver rammerne for de kommende instruktører.

De nye instruktører vil komme på tre workshops, hvor de bliver klædt på med viden, metoder og værktøjer til erfaringsopsamling og evaluering, inden de skal undervise andre lærere og pædagoger. Undervisningen sker sammen med en ekstern oplægsholder fra et kompetenceudviklingsfirma, der skal findes ved et udbud i foråret 2017.

For mere information om det nye tiltag med instruktører kontakt enten skolernes ledelser eller Kristine Sklander, der er kommunal impact coach, ksk@rudersdal.dk

Interesserede kan søge om at blive instruktør inden fredag den 5. maj 2017. Ansøgningen skal være en kort videopræsentation optaget på mobil eller iPad sendes til ksk@rudersdal.dk

Synlig læring: Evalueringer fører til ændringer

, , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
93