Lektiecafé: Skoler går nye veje på tværs af generationer

”Jeg kan rigtigt godt lide at komme i lektiecafeen, for det er hyggeligt og der er stor tålmodighed. Hjælperne spørger venligt ind, og de er gode til at forklare opgaverne, selv om de gør det på en anden måde end mine lærere og forældre”.

Sådan siger 11-årige Mathias Ehlers, der går i 5. klasse på Nærum Skole. Han kommer fast i skolens lektiecafé, hvor en gruppe seniorer hjælper til hver tirsdag og torsdag. Lokalet summer af aktivitet denne torsdag, hvor Skolespring er på besøg. Nogle er i gang med at løse opgaver på iPads, andre læser løser opgaver fra en matematikbog.

  • -Hjælperne spørger venligt ind, og de er gode til at forklare opgaverne, siger Mathias Ehlers, der går i 5. kl på Nærum Skole
  • - Vi er ikke lærere, men derimod en slags coaches, der kan støtte eleverne”, fortæller Marianne Kampmann
  • Hver tirsdag og torsdag kan elever fra 5. kl få hjælp fra frivillige seniorer.

”Det er meget rarere at lave opgaverne her end derhjemme eller på biblioteket, hvor jeg ville være alene om det om eftermiddagen”, fortæller Mathias.

Elevernes glæde er min løn
Marianne Kampmann er en af de syv seniorer i lektiecafeen på Nærum Skole. Hun er kommet på skolen siden 2013, og hun glæder sig til at hjælpe eleverne med deres skolearbejde.

”Jeg føler mig utrolig velkommen på skolen, både hos eleverne og personalet, og elevernes glæde er min løn. Jeg føler, at jeg kan hjælpe dem, selv om det kan være svært at huske alle de matematiske begreber, men så finder jeg ud af det sammen med eleverne”, siger hun og tilføjer:

”Vi hjælper eleverne og spørger ind til deres opgaver, og eleverne er gode til at hjælpe og lære af hinanden. Vi er ikke lærere, men derimod en slags coaches, der kan støtte eleverne”, fortæller den 66-årige tidligere gymnasielærer. Hun kan ikke undvære samværet med børn og unge, og glæder sig til at komme i skole efter ferierne.

Smilende sætter 10-årige Julia Sierociuk sig ved bordet med en bog, som hun er ved at læse i skolen. Hun er en af de faste elever i lektiecafeen, der er åben hver tirsdag og tirsdag:

”Jeg har flere små søskende, som mine forældre har travlt med at passe. Jeg kan godt lide at lave dansk og matematik i lektiecafeen, hvor jeg altid kan få hjælp. De voksne har også tid til at snakke, når man er færdig med sine opgaver, og det er dejligt”, siger hun.

Opbakning til lektiehjælp
Vejen til succes med seniorer i lektiecafeen går ifølge afdelingsleder på Nærum Skole – Trine Fehrn-Christensen – via et tæt samarbejde med lærere og pædagoger.

”Det er vigtigt, at der er en tæt sammenhæng mellem elevernes læring og lektiecafeen, så træningen bliver en integreret del af skoledagen. Det sikrer vi ved, at lærerne altid skriver på tavlen, hvad eleverne skal arbejde med i lektiecafeen. Så har seniorerne altid noget at sætte eleverne i gang med”, fortæller hun og tilføjer:

”Skolens medarbejdere er glade for den træning, seniorerne laver med eleverne, og vi får mange positive tilbagemeldinger på lektiecafeen. Seniorerne udfylder også en anden rolle for eleverne, for med deres alder og erfaring giver de ’bedsteforældre’ omsorg til eleverne”, siger afdelingslederen.

Nærum Skole samarbejder med den frivillige forening ”Pensionister i skole”, der holder til i Lyngby, om lektiecafeen. Bistrupskolen i Birkerød har også taget initiativ til at inddrage seniorer i lektiehjælpen, og skolen samarbejder med Ældre Sagen.

, , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
92