Hyppige læringssamtaler – udag15 workshop

Hvem stod for workshoppen?
Rasmus Colberg og Thomas Dermund fra Dronninggårdskolen

Hvad er hovedtemaet på workshoppen?
Rammesætte og illustrere, hvordan elevsamtaler kan organiseres og afvikles.

Hvilke gode eksempler nævner workshopholderen?
Den dynamiske elevplan er afsættet for samtalen.
Elevsamtalerne afvikles 5 gange pr. skoleår. Én hel dag pr. gang.
Læreren sidder og skriver på en bærbar under samtalen.
Eleven har selv mål med.
Målet for læreren: At få eleven til at sætte egne mål – og nye mål.
Samtalerne finder sted på hele årgangen – og resten af lærerne på årgangen underviser de resterende elever på årgangen.
Samtalerne flyder let, idet eleverne er vant til faconen, og kender ”spillet”.

Hvilke to ting spørger deltagerne især om?
Det altovervejende spørgsmål går på organisering, og kommunikationen med forældrene:
Forældrene får at vide nogle dage før samtalen, at den vil finde sted, og kan umiddelbart efter samtalen se det indskrevne via forældreintra.
I hvilke timer ligger samtalerne: Svar: I den understøttende undervisning.

Hvordan kan deltagerne bruge workshoppen i praksis?

Deltagerne kan oversætte til deres egen virkelighed, og sammen deres eget årgangsteam organisere samtaler på lignende måde.

, ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
87