Lærere: Vi har fået viden om og værktøjer til innovation

Mens elever fra 8. klasse fyldte Mariehøjcentret med arbejdsom summen på innovationscampen, blev udskolingslærerne præsenteret for nye metoder, der kan styrke innovativ undervisning. Blandt lærerne var Mogens Friss og Katja Vinholdt fra Vedbæk Skole, der har matematik og naturfag.

”Det er en foræring til naturfagslærere og matematiklærere, for der er meget innovation de fag. Men mange af værktøjerne, vi er blevet præsenteret for, kan også bruges i andre fag. Det har jeg fået øjnene op for under diskussioner med andre lærere i løbet af de her par dage”; siger Mogens Friss.

Se metoder og værktøjer til innovation

Han har ikke haft særlige forventninger til workshoppen, der blev afholdt af Ung i Rudersdal, der har gennemført innovationscampen, hvor lærere og elever også har hørt, hvordan fx virksomheder og kulturliv arbejder med innovation:

”Det er fedt, at eleverne møder eksperter fra firmaer og organisationer udenfor skolen, som arbejder med innovation, for det giver dem en ny forståelse af, hvad de kan bruge det, de lærer i skolen til”, siger Katja Vinholdt.

Lærere Katja Vinholt og Mogens Friis fra Vedbæk Skole har været på workshop i innovation, der har givet dem nye værktøjer til undervisningen i udskolingen.

Lærere Katja Vinholt og Mogens Friis fra Vedbæk Skole har været på workshop i innovation, der har givet dem nye værktøjer til undervisningen i udskolingen.

Hun og kollegaen forventer i højere grad at bruge redskaber fra workshoppen til vejledning af elever i 9. klasse, der laver projektopgave. Desuden vil de kigge mere på, hvordan man kan sammensætte en dynamisk gruppe, hvor der er forskellige typer og kompetencer, som kan udvikle, drive og afslutte projekter på en god måde.

”I dag danner elever ofte grupper ud fra, hvem der kan lide hinanden, men nu har vi fået en model, hvor eleverne selv kan være med til at vurdere, om gruppen har de nødvendige kompetencer til at udvikle og gennemføre projekter fra begyndelse til slut”, siger Mogens Friss.

, , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
93