Lærere udvikler impact coach rollen

”Nogle af vores kolleger kigger på os og spørger: Er I så coaches nu?”, fortæller Louise Ziaja Christensen, indskolingslærer og impact coach på Skovlyskolen.

"Vi er først nu ved at oversætte den 'pakke' fra England, der er blevet præsenteret på kurserne, så det giver mening på netop vores skole", siger Louise, Ziaja Christensen, lærer og impact coach på Skovlyskolen.

“Vi er først nu ved at oversætte den ‘pakke’ fra England, der er blevet præsenteret på kurserne, så det giver mening på netop vores skole”, siger Louise, Ziaja Christensen, lærer og impact coach på Skovlyskolen.

Hun og skolens to andre impact coaches er nye i rollen. De har været på forskellige kurser i løbet af året, der har budt på et teoretisk indblik i synlig læring og impact coach rollen, men nu skal tingene føres ud i livet.

Derfor er Louise og hendes to kolleger sammen med skolens ledelse ved at forme deres roller og opgaver i praksis som impact coaches, så de imødekommer netop de behov, som Skovlyskolen og dens medarbejdere har. For hvordan er man egentlig impact coach?

En, to, tre, coach!
Louise og hendes kolleger har et bud. De har nemlig lavet en 3-års trappe, som viser, hvilke opgaver impact coachen skal løse hvornår. For hvert trin man går op, skifter man kasket, så rollen skifter karakter undervejs. Trappen

Første år har impact coachen en undersøgende rolle, hvor man ser på, hvad synlig læring er på Skovlyskolen – og hvor langt man er, og man forventningsafstemmer og lærer. Andet år er man blevet klogere, og man udvikler synlig læring-tiltagene. På tredje år indtager impact coachen en mere vejledende rolle, kommer ud i klasserne, går i dialog med kollegerne og går mere direkte ind og coacher.

3-års trappen, som viser, hvilke opgaver impact coachen løser hvornår. For hvert trin man går op, skifter man kasket.

3-års trappen, som viser, hvilke opgaver impact coachen løser hvornår. For hvert trin man går op, skifter man kasket.

Synlig læring fast punkt på møder
Louise forklarer, at 3-års trappen er en del af den handlingsplan for, hvordan Skovlyskolen skal implementere synlig læring, som hun og skolens to andre impact coaches er ved at udarbejde sammen med skolens ledelse:

Vi skal lære at dokumentere og måle på progression over for både børn, forældre og os selv, og vi skal blive klogere på værktøjer og systematik.

Desuden skal synlig læring på dagsordenen i det daglige, blandt andet på afdelings- og fagudvalgsmøder. På møderne skal de gode eksempler på, hvordan man fx måler progression eller giver feedback deles – og også gerne trænes.

Afstem forventninger
Louise peger på, at det er vigtigt at afstemme forventninger: ”Jeg har den tilgang til det, at selvom vi nu er blevet præsenteret for alt inden for synlig læring, så skal man passe på med at synes, at man skal rulle konceptet ud på meget kort tid. Vi er først nu ved at oversætte den ‘pakke’ fra England, der blevet præsenteret på kurserne, så det giver mening på netop vores skole.”

Synlig læring giver eleverne kompetencer, der er vigtige for deres fremtid. Læs mere

 

Fakta om Louise Ziaja Christensen
Louise er læreruddannet og har en kandidat i pædagogisk psykologi. Inden hun startede som lærer på Skovlyskolen i 2013, arbejdede hun nogle år med projektledelse og medarbejderudvikling i en HR-afdeling i det private erhvervsliv. Erfaringen med at lede udvikling og processer bruger hun aktivt i arbejdet med at implementere synlig læring og i rollen som impact coach på Skovlyskolen.

, , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
90