Lærer: Digital innovation udfordrer og motiverer elever

Elever på Vedbæk Skole er i fuld gang med at udvikle nye digitale løsninger på hverdagsproblemer, og lærer Claus Markussen coacher og vejleder dem. DM i digitale skills finder sted fredag den 24. februar, og vinderne går videre til den landsdækkende finale i DM i digitale skills. Lærer Claus Bach giver her svar på, hvad konkurrencen betyder for elevernes lyst til at lære, hvordan skoler bedst forbereder sig på konkurrencer som DM i digitale skills, og hvad han som lærer får med sig fra konkurrencen.

1. Hvad betyder innovationskonkurrencen for elevernes motivation?
Det er meget motiverede for nogle elever til at arbejde innovativt og kreativt, hvor de skal tænke ud af boksen og finde nye løsninger. Det er fx dem, som ikke trives så godt med almindelig undervisning, som blomstrer op og kan koncentrere sig i mange timer om at løse problemer på en ny og udfordrende måde.

Men der er også elever, som synes det er svært at arbejde innovativt, for gennem hele skolegang er de blevet vant til at arbejde hen i mod et bestemt facit. Som lærer og coach er min opgave at hjælpe dem videre og overvinde udfordringerne ved at arbejde med 21st century skills.

Eleverne lærer at beskrive en ny og innovativ løsning for andre, og de lærer at undersøge, hvilke digitale muligheder fremtiden byder på. De lærer også at ’sælge’ en god ide til andre ud fra deres undersøgelser og beskrivelser, og det er noget de kan bruge senere i deres uddannelse og arbejdsliv.

De har kastet sig over tre meget forskellige projekter: En gruppe vil lave en lille robot, der kan være personlig hjælper i hverdagen, og de vil printe en model af den med en 3D printer. En anden gruppe arbejder på et ’virtual reality’ program, der kan give demente på plejehjem fornemmelsen af at gå en tur i deres hjemby, som den så ud i gamle dage. Den sidste gruppe arbejder med at opfinde mobilcover, hvor man kan overføre strøm trådløst lige meget, hvor man befinder sig.

  • Lærer Claus Bach coacher elever ved DM i digitale skills på Vedbæk Skole

Elever fra Rudersdal deltager i DM i digital innovation

2.Hvad får du af det som lærer, og hvordan vil du bruge det i undervisningen?
Det er utroligt spændende at se, hvordan eleverne arbejde med innovation. Før de gik i gang har de lavet en selvevaluering, og det skal de også gøre efter forløbet. Jeg glæder mig meget til at se, hvad og hvordan de har lært, for det giver mig ny indsigt i min rolle som lærer.

3.Hvilke tre gode råd har du til andre skoler, der vil prøve DM i digitale skills næste år?

  1. Før projektet er det en god ide at få nogle firmaer, der arbejder med innovation, til at præsentere eleverne for nye digitale teknologier. De puster til elevernes fantasi og giver dem nye redskaber at arbejde med. Det har fungeret rigtigt godt, for eleverne har også kunnet få sparring på problemer undervejs i projekterne.
  1. Det er vigtigt at få planlagt forløbet godt, så eleverne får sammenhængende tid til at arbejde i dybden med deres projekter. Det kan fx være i en temauge. Desuden skal skoler overveje om eleverne skal melde sig efter interesse, så deres motivation er i top.
  1. Det er vigtigt, at lærere har god tid og kompetencer til at vejlede eleverne i undervejs i projektet, for det er nyt, krævende og sjovt for eleverne at arbejde på denne måde.

, , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
91