Lærer: Beregneren er med til at løfte skole-hjem-samarbejdet

Beregneren bliver introduceret på 52 skoler i de fire kommuner i udviklingsforløbet om synlig læring ”Alle børn skal lære at lære mere”. Dorthe Grøndahl er impact coach, faglig vejleder og dansklærer på Birkerød Skole i Rudersdal Kommune. Her er hendes erfaringer med at gøre fremskridt i læsning synlige for elever, forældre og undervisere.

1. Hvad er din erfaring med at bruge data fra beregneren til skole-hjem-samtaler?

Beregneren kan bruges til at være nysgerrig på elevens læring. Jeg bruger især den til de elever, der stikker ud; fx eleven med lav faglighed, der gør store fremskridt, elever den dygtige elev, hvor der ikke er progression i læringen.

Forældre til elever, der er fagligt svage, bliver så taknemmelige, når vi kan fortælle dem, at deres børn gør fremskridt. De bliver så glade på deres børns vegne, at nogle begynde at græde, for det er kæmpe en lettelse for dem, når vi kan vise dem præcise data, der dokumenterer, at deres børn er godt i gang med at lære.

Jeg spørger omvendt den dygtige elev, hvor data fra beregneren viser, at læseudviklingen er gået i stå eller tilbage, hvorfor han tror det er sket? Er det fordi han er holdt op med at læse bøger eller er der andre grunde? Og så taler vi selvfølgelig om, hvad han skal gøre for igen at opnå progression i læsning.

2. Hvilke redskaber var der før til at undersøge og vise elevernes progression?

Før har vi haft øjebliksbilleder i form af nationale test. De obligatoriske er kun hvert andet år, så der gik så lang tid i mellem, at det var svært at følge læringen tæt. Før troede vi, at vi havde overblik over, hvad alle elever lærte, men det var nok ikke alles læring, som blev fulgt lige så tæt, som vi gør i dag.

Nu tager eleverne også de frivillige tests hvert forår, og det betyder, at lærere hvert år får nye data, de kan bruge i skole-hjem-samtaler og handleplaner for de elever, hvor der brug for at styrke læsningen.

3. Hvordan kan beregneren give en lærer overblik over læringen i en hel klasse?

Beregneren giver et godt overblik over, hvor mange elever, der ligger fagligt i toppen, midten eller nederste. Det er vigtigt for både den samlede tilrettelæggelse af undervisningen, og for at give de forskellige grupper af elever udfordring og støtte på det rigtige niveau.

4. Hvad siger kolleger til at bruge beregneren til at se på elevernes læring?

De fleste er nysgerrige og åben overfor det, men nogle er også skeptiske, fordi de frygter, at det vil tage tid fra andre opgaver. På Birkerød Skole er vi er to vejledere, der henter data om læsning ind i beregneren, for det ville kræve for meget tid og mange kræfter, hvis alle lærere skulle sætte sig ind i det tekniske. Nogle er interesserede i tekniske, og dem viser vi det gerne, men ellers er det analysen af elevernes læsning, som lærere skal bruge kræfter på sammen med mig og læsevejlederen, der har faglig viden og metoder til at styrke eleverne.

5. Hvordan bruger du data om elevernes læring i samtaler med fx årgangsteams?

Vi får indsigt i kollegernes praksis med beregneren, og den indsigt skal behandles etisk korrekt i forhold til ledelsen. Kolleger skal være trygge ved at tale med os, og vi skal hjælpe kollegerne ved at foreslå metoder, de kan bruge for at styrke læsningen. Samtidig har vi også en forpligtigelse til at påpege, hvis vi opdager noget i undervisningen, der afviger voldsomt

6. Hvilke andre slags data inddrager du i vurderingen af eleverne ud over beregneren?

Jeg bruger mange forskellige slags data, der kan fortælle noget om elevers læring. Fx observationer i klassen, når de arbejder og samtaler med eleverne. Når jeg kigger på enkelte elever, er jeg altid opmærksom på, at data ikke kan bruges til at konkludere noget entydigt, for data kan skal ikke stå alene; det skal kombineres med viden, erfaring og metoder til at hjælpe læringen videre.

7. Hvad betyder skolelederens opbakning for arbejdet med data og beregneren?

Det er utroligt vigtigt, at ledelsen prioriterer og italesætter det overfor alle på skolen, så kollegerne ved, hvad formålet er og hvilken rolle vi har. Desuden er det afgørende, at ledelsen bliver ved med at holde fast i det, så den nye praksis kan nå at forankre sig.

Skoleleder: Beregneren sætter nyt stærkt fokus på elevernes progression

8. Hvor langt regner du med at være kommet med beregneren i dec. 2017?

Næste skridt bliver at sætte fornyet fokus på faglig læsning i andre fag end dansk. Læsning er afgørende for, at eleverne lærer noget i matematik, naturfag og alle andre fag, og beregneren kan hjælpe med at gøre fremskridt eller det modsatte synligt.

Jeg forventer også, at beregneren kan hjælpe med at sætte handling bag ordene om et større samarbejde mellem lærere. At vi på baggrund af data om elevernes læring kan hjælpe hinanden med at udvikle praksis, og får lejlighed til at følge op på, om ændringerne bliver implementeret.

, , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
90