Julehilsen fra skolechefen: Godt på vej mod 2017

Når du læser denne hilsen, er du formentlig ved at tjekke ud af Meebook, pakke skoletasken og sige ’god jul’ til kolleger. Men før du lukker iPaden, vil jeg takke dig og alle medarbejdere på skolerne i Rudersdal Kommune for den store indsats, I har ydet i 2016.

Jeg har seneste år haft fornøjelsen af at komme en del rundt på skolerne og også at få lov til at se ind i undervisningen. Faktisk har jeg været med i mere end 100 af vores klasser rundt omkring på skolerne, siden vi begyndte på skolereformen i 2014. Det har været en stor fornøjelse, hvor jeg har set store forandringer i praksis. En forandring som jeg ikke har set magen til i alle de år, jeg har været i folkeskolen som lærer, leder og skolechef.

Jeg har mødt elever, medarbejdere og skoleledere på de over 100 skolebesøg, jeg har været på de seneste par år.

Der er fortsat store forskelle på praksis og den opleves også forskellig, hvilket kan aflæses i både elevtrivselsmålingerne og forældreundersøgelsen, der begge blev gennemført i foråret 2016.

Begge redskaber giver os vigtig information i forhold til dialogen med både elever og forældre om skolens praksis. Men de må aldrig blive til et redskab til at sammenligne og rangere klasser og skoler, for så har man misforstået meningen med den type redskaber. Men det er med til at gøre opmærksom på forskellene i den oplevede kvalitet hos elever og forældre, som skal bruges til, at vi sammen kan udvikle hinandens praksis.

Forandringer hænger sammen
Folkeskolereformen, digitalisering, inklusion, synlig læring og ændrede arbejdstidsregler er blot nogle af de store tiltag som ledere, lærere og pædagoger på skolerne de seneste år har skulle forholde sig til. Det har været en rigtig stor mundfuld for rigtig mange.

Alle indsatserne komplimenterer hinanden på rigtig god vis i forhold til at medvirke til at give eleverne den skole, som de fortjener. I den proces er det væsentlig at se dem i sammenhæng og ikke som selvstændige indsatser. De vil samlet være med til gradvist at ændre skolens praksis.

Det er en meget stor opgave, som politikerne også er opmærksom på, og derfor har kommunalbestyrelsen også haft lejlighed til at have en dialog med skolelederne og, gøre status på, den meget store indsats og arbejde, som I dagligt bidrager med. Politikerne er fulde af anerkendelse og respekt for det store arbejde, I dagligt bidrager med.

Mere om synlig læring i 2017

På Skovlyskolen underviser Kirsten Kolind og Monica Nielsen (th) elever i skrivning ved hjælp af synlige mål og metoder.

I efteråret deltog jeg på tomøder med lidt mere end 100 ledere og medarbejdere fra skolerne for at drøfte indtrykkene fra det første år med vores fælles udviklingsforløb ”Alle elever skal lære, at lære, mere”.

SYNLIG LÆRING: Evalueringer fører til justeringer

Det blev tydeligt for mig, at der var et stort behov for at styrke kommunikationen i forhold til dette udviklingsforløb, men nok også andre af de udviklingstag, som vi arbejder med i kommunen. Jeg har derfor aftalt med de faglige organisationer, at vi vil styrke denne kommunikation og orientering markant i den kommende tid her på www.skolespring.dk.

Jeg vil løbende forsøge at fortælle om baggrunden for de forskellige tiltag samt konkrete fremadrettede tiltag. Dette vil blive suppleret med konkrete beretninger fra skoler og andre steder,

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul, et godt nytår og på gensyn i 2017.

, ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
92