Idéer og nye samarbejder spirede til Åben Skole-dagen

Der bliver summet og planlagt nye Åben Skole projekter på terrassen ved Kulturcenter Mariehøj.

Mandag den 19. juni satte et summende Kulturcenter Mariehøj scenen for Åben Skole-dagen 2017, da 200 oplagte lærere, pædagoger og skoleledere mødte op for at knytte kontakter og lave aftaler med lokale firmaer, foreninger, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner.

På dagen fik skolerne mulighed for at møde 28 lokale udbydere med langt over 100 forskellige tilbud, som kan tænkes ind i planlægningen af det kommende skoleår. Formålet er at bringe skolen ind i virkeligheden, hvor eleverne opbygger både faglige og sociale kompetencer ved virkelighedsnære oplevelser og forløb.

– Med Åben Skole-dagen åbner vi dørene for samarbejde og udvikling på tværs af skoler, organisationer og institutioner, som er værdiskabende for alle og giver nye oplevelser og læring for eleverne. Vi ved, at når skolerne først er i gang med projekterne, så kommer der oftest ønsker om flere samarbejder til -, siger projektleder Anette Schjødt Thorsen fra Rudersdal Kommune og fortsætter:

På et par timer når lærere, pædagoger og skoleledelser at snuse til en række tilbud. Der er både mulighed for at planlægge årgangsforløb og kortere forløb, som kan give nye oplevelser og læring for eleverne.

Anette Schjødt Thorsen indleder Åben Skole-dagen på Kulturcenter Mariehøj

Sociale kompetencer på skoleskemaet

En af de nye aktører til Åben Skole-dagen er den lokale fægteklub – Rudersdal Fægteklub. Her håber de på, at samarbejdet med skolerne kan åbne både børn og voksnes øjne for en sportsgren, der blandt andet træner sociale kompetencer med færdigheder såsom koncentration og fokus, strategisk sans og mod.

– Til fægtning handler det om venskabelig konkurrence, der i ligeså høj grad handler om den mentale styrke som den fysiske. – siger Gustav på 17 år, der har fægtet i seks år og nu også er træner.

Gustav Fleron er til dagligt både fægter og træner i Rudersdal Fægteklub, der var én af de 28 udbydere, der mødte op til Åben-Skole-dagen på Kulturcenter Mariehøj.

Og der er i høj grad fokus på tilbud, der arbejder med at udvikle elevernes sociale kompetencer. Læringsvejleder og medlem af arbejdsgruppen for Åben Skole, Jeanette Braagaard fra Trørødskolen adresserer blandt andet værdien af oplevelser, der kan frigøre ressourcer hos eleverne:

– Oplevelser, der åbner for skabertrang og kreativitet hos eleverne, fx forløb hvor der arbejdes med ideudvikling og innovation, og forløb man arbejder med mod og det at vove sig ud – ved samarbejdslege, eller i fægtning,– giver os muligheden for at arbejde med elevernes personlige og alsidige kompetencer i det bredere perspektiv – fortæller Jeanette Braagaard.

Læringsvejleder og medlem af arbejdsgruppen for Åben Skole, Jeanette Braagaard fra Trørødskolen.

Årgangsforløb mod fokus på samskabelse

Vangeboskolen var mødt op med over ti lærere, og Ingelise Tingdal Rasmussen, der er afdelingsleder på Vangeboskolen, fremhæver bl.a. de værdiskabende årgangsforløb.

– Dér hvor vi ser en særlig forskel fra tidligere er årgangsforløbene, hvor skolerne og udbyderne i fællesskab udvikler forløb, der er målrettet en bestemt årgang og elevgruppe.

Ingelise er Afdelingsleder på Vangeboskolen og havde travlt med at koordinere alle lærernes Åben Skole aftaler.

Et af de nye årgangsforløb på tegnebrættet for næste skoleår er DM i digitale skills. Her er det 21. århundredes kompetencer omdrejningspunktet, hvor eleverne bl.a. arbejder med samarbejde, innovation og it-anvendelse. Formålet er at inspirere undervisere og ledere – med udgangspunkt i elevernes produktioner – til fortsat udvikling af pædagogik og didaktik. Helt konkret går eleverne igennem et årgangsforløb, der udmunder i deltagelse i DM i digitale skills til årets Læringsfestival.

Gustav på 14 år fra Vedbækskole deltog sidste år i DM i digitale skills og fortæller om sin digitale idé:

– Min mor er sygeplejerske på et plejehjem i Vedbæk, og så fik jeg idéen om, at give de ældre beboere på plejehjemmet muligheden for at genopleve minder ved at genskabe Vedbæk Stationsbygning og lade dem opleve det via virtual reality briller.

Gustav deltog i DM i digitale skills i 2017 med sin digitale opfindelse , hvor plejehjemsbeboere kan gense gamle dage igennem virtuel reality briller.

Det var altså en bredspektret pallette af udbydere skolerne mødte, som ud over de nævnte også bød på tilbud fra bl.a. Rudersdal Bibliotekerne, Ældresagen, Gl. Holtegaard, SNIK Gymnastik, Rudersdal Musikskole, Birkerød Kirke, Vedbækfundene, Birkerød, Virum og Nærum gymnasium og Danske Bank.

Det er tredje gang Åben Skole-Dagen afholdes, og der er allerede lavet en række aftaler for det kommende skoleår.

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
93