Høje forventninger giver højt niveau – Information om folkeskolereformen i Rudersdal Kommune

kurveEt af de centrale punkter i den nye folkeskolelov er, at alle elever skal lære mere. Den virtuelle kridtstreg bliver sat højt på tavlen for at sikre et fortsat flot resultat i Rudersdal. Med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, er det skolerne selv, der beslutter, hvordan store dele af loven udmønter sig i praksis.

Skolerne bestemmer selv
Et af de centrale punkter i reformen er, at alle elever skal lære mere. For at opnå dette må læringen tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. I Rudersdal Kommune mener vi, at skolerne selv er nærmest til at vurdere dette. Derfor vil det også være på den enkelte skole, man beslutter, hvordan store dele af lovgivningen føres ud i praksis.

Højt niveau forpligter
afgangsprøvekarakterDet overordnede mål med lovændringen er at højne niveauet i folkeskolen. I Rudersdal Kommune går det generelt rigtig godt for eleverne. Vi har nogle af landets højeste afgangsprøveresultater, 96 procent søger ind på en ungdomsuddannelse, og kommunen ligger blandt topscorerne, når det gælder andelen af unge, der tager en videregående uddannelse.

I forbindelse med skolereformen er det fastlagt, at mindst 80 procent af folkeskoleeleverne skal klare sig ’godt’ i læsning og i matematik. I Rudersdal Kommune klarer 91 procent af eleverne sig allerede ’godt’ i dansk og matematik, og derfor er det vigtigt, at vi sætter endnu højere mål for vores elever.

At være god til læsning og matematik er grundforudsætninger for at kunne begå sig i mange andre fag. I Rudersdal Kommune ønsker vi dog at understøtte alle børnenes kompetencer. Vi har derfor en ambition om også at kunne følge elevernes udvikling på en lang række andre centrale kompetenceområder (personlige kompetencer, fysisk/motoriske, kreative, innovative osv.).

Ændringer i tråd med eksisterende arbejde
Rigtig mange af de ændringer, reformen fører med sig, ligger i tråd med det arbejde, der i forvejen finder sted på skolerne i Rudersdal Kommune. Der vil nu blive endnu større mulighed på skolerne for at understøtte elevernes individuelle kompetencer og interesser såvel som deres færdigheder i dansk og matematik.

Når eleverne starter i skole efter sommerferien, venter der dem en længere skoledag, end de er vant til. De vil få flere undervisningstimer, men de vil også få en anderledesskoledag med mere varieret undervisning, motion og tid til lektielæsning. Det kan du læse mere om i vores “Q&A om skoledagen efter sommerferien”

, , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
93