Forældre i Rudersdal er glade for deres børns skole

Trivsel og undervisning vurderes højt i ny stor forældreundersøgelse, der kan bruges til at styrke dialogen og skole-hjem-samarbejdet

Når forældre i Rudersdal Kommune sender deres skolebørn afsted om morgenen, sker det med stor tiltro til både trivsel og undervisning. Tre ud af fire forældre vurderer ifølge en ny undersøgelse, at deres børn trives i skolen, hvilket er et godt stykke over landsgennemsnittet på 67 procent.

Forældrenes vurdering af skolerne glæder formand for Børne- og Skoleudvalget, Randi Mondorf. Udvalget har netop taget undersøgelsen til efterretning på det første møde efter sommerferien:

”Det er dejligt, at så mange forældre til skolebørn er tilfredse med vores lokale folkeskoler. Det er et godt skulderklap til det store arbejde, som lærerne, pædagogerne og lederne gør for at sikre eleverne en god og lærerig skoledag. Samtidig er undersøgelsen et godt redskab til at styrke samarbejdet med forældrene endnu mere”, siger hun.

Høj svarprocent blandt forældre
Undersøgelsen er gennemført i april og maj 2016, og med en svarprocent på 73,7 er den statistiske sikkerhed stor. Mens 74 procent af forældrene samlet set er tilfredse med barnets skole, udtrykker 61 procent, at de er tilfredse med undervisningen.

”Det er tydeligt, at forældrene her efterspørger en mere målrettet og individuel undervisning for deres børn. Lige præcis den indsats arbejder vi med i synlig læring, der er under implementering på alle skoler”, siger Randi Mondorf

Hun forventer, at skolebestyrelserne, hvor forældrene er repræsenterede, vil arbejde videre med resultatet af undersøgelsen:

”Skolebestyrelsernes spiller en vigtig rolle, når det handler om en god dialog mellem skoler og forældre om fx lektiecafeer og længere skoledage. Undersøgelsen viser nemlig, at der nogle steder er potentiale for øget kommunikation om de ’nye’ elementer, der er kommet ind i forbindelse skolereformen”, siger udvalgsformanden.

På Trørødskolen, der er den største skole i Rudersdal Kommune, hilser formanden for skolebestyrelsen Charlotte Koch Hess, undersøgelsen velkommen:

”Den kan bruges til at afstemme forventninger med, og den giver os en pejling af, hvordan kommunikationen mellem skole og hjem fungerer. Undersøgelsen vækker nysgerrigheden og kan bruges i dialogen mellem skole og forældre, og vi vil bruge den på møder med kontaktforældre for at høre deres kommentarer”, fortæller hun og tilføjer:

”Man skal have respekt for, at forældre har brugt tid og energi på undersøgelsen, men den leverer jo ikke endegyldige svar. Derfor vil vi heller ikke bruge den til sammenligninger med andre skoler, men som et redskab til at diskutere ud fra i vores fremadrettede udviklingsarbejde på skolen”, siger skolebestyrelsesformanden.

Glade og trygge i skolefritidsordningen
Forældre til skolebørn har også vurderet skolefritidsordninger og skolefritidsklubber i Rudersdal Kommune, og samlet set er de overvejende tilfredse med begge tilbud. 73 procent er tilfredse med SFO’en, mens 64 procent er tilfredse med klubtilbuddet i 4. og 5. klasse. Især er forældrene glade for pædagogernes arbejde med at få børnene til at ’føle sig glade og trygge’.

Det er første gang, at Rudersdal Kommune gennemfører en undersøgelse af forældrenes tilfredshed, og den bliver udgangspunkt for fremtidige målinger, der skal finde sted hvert andet år.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med firmaet Rambøll, der har gennemført lignende undersøgelser for kommuner over hele landet.

, , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
90