Feedback i Meebook giver synlig læring for elever

Læringsvejleder Cecilie Thoudahl arbejder på at udvikle en feedbackmetode ved hjælp af Meebooks prikkesystem med farveskalaen grøn, gul, rød. Metoden udvikler Cecilie til 4. årgang, som hun underviser i matematik.

Opfølgning ved den enkelte elev

Opfølgning ved den enkelte elev

”Når vi starter et nyt forløb op, fx om figurer, så markerer eleverne, hvad de ved i forvejen. Hvad synes de selv, de kan? Er der nogen elever der, helt fra start af, selv synes, at de er grønne, så går jeg hen og tjekker med dem, om de allerede har styr på temaet. Jeg får altså allerede feedback fra eleverne, inden vi starter, og har derfor en ret præcis fornemmelse af, hvor de er i processen. Så går vi i gang med forløbet og flytter prikkerne løbende.”

De elever der er grønne fra start finder Cecilie, i samarbejde med eleven, nye succeskriterier til. På den måde har Cecilie hele tiden et helt klart billede af, hvor eleverne selv mener, de er i forløbet. Og hvad de arbejder henimod.

”I dag har de siddet og lavet opgaver, flyttet prikker i Meebook, og skrevet til mig om temaet ‘figurer’. Så kan jeg se, hvor de er i forhold til de succeskriterier, jeg har oplistet på forhånd. Et succeskriterie for at have undersøgt figurerne er fx; At de kan fortælle om forskellen på et kvadrat og et rektangel. På iPad ‘en markerer eleverne selv med en prik på grøn, gul, rød-skalaen, hvor de er i forhold til succeskriteriet.”

Farverne gør det nemt at give differentieret feedback
Et typisk forløb kan være, at en elev fra start markerer, at hun ikke kan fortælle forskellen på figurerne. Senere bliver den røde erstattet med gul, fordi hun næsten har fået styr på det. Nu kan Cecillie give personlig feedback i Meebook, som eks. at eleven lige skal huske det med vinklerne.

minikursus300

Minikursus i diagonaler

”Jeg kan også tjekke op på, om eleven ved, hvad en diagonal er. I starten vidste hun ikke, hvad det var, og hun kunne ikke tegne det. Hvis hun stadig er i tvivl, så ved jeg til næste time, at der´ skal jeg lige have lavet et minikursus om det.”

Elevens vurderinger og faktiske resultater
De prikker eleverne selv sætter kalder Cecilie for ’synes´ninger’, de kombineres med konkrete opgaver, som eleverne løser i Meebook, og som udløser endnu en farveskala. Cecilie kan hele tiden følge elevernes egen oplevelse af deres læring og sammenligne med deres faktiske læring. Denne metode viser en klassisk problemstilling mellem drenge og piger. Drengene har en god tro på sig selv, de er ofte lidt for grønne, mens pigernes ofte er for orange.

”Derfor giver jeg dem indimellem nogle statusplaner, der sammenligner, hvad eleven synes, med det de faktiske resultater viser.”
Redskabet er også god at bruge til forældresamtaler. Eleverne kan bruge succeskriterierne og farveskalaen til at fortælle forældrene om, hvad de har lært, og hvordan det er gået.

Meebok systemet er for de systematiske

Egen holdning i første kolonne. Faktiske resultater i anden kolonne

Egen holdning i første kolonne. Faktiske resultater i anden kolonne

Farveskala og løbende feedback er noget alle kan arbejde med i Meebook, men Cecilie er bevidst om, at hendes tilgang til feedback er meget systematisk, og at det ikke nødvendigvis er en metode, der tiltaler alle. Det er faktisk en af de centrale pointer hun som læringsvejleder forsøger at formidle til hendes kolleger.
”Jeg er godt klar over, jeg er mere systematisk end gennemsnittet og andre mindre systematiske feedbackmetoder er også effektive. Derfor er det vigtigt, man finder og udvikler metoder til at få feedback på forskellig vis fra ens elever, som passer til klassen, ens undervisning og forberedelse. Min metode er en af mange. Det vigtigste er, at man let kan få et billede af, HVOR ER ELEVEN I PROCESSEN, HVAD KAN DE NU, HVAD ER DET NÆSTE SKRIDT ” Understreger hun.

”Jeg har besluttet, jeg bruger 15 min. hver dag på det. De 15 min er virkelig godt givet ud. Før havde jeg også en ret god fornemmelse af mine elever – nu har jeg 99% føling med ALLE 42 elever jeg har i matematik.”

Tre gode råd fra Cecilie:

 1. Vælg en overskuelig mængde succeskriterier – vær kritisk og vælg det væsentligste ud.
  Start med lidt, men godt. Det kan altid udvides. Har du mange succeskriterier i spil f.eks. på grund af stor faglig spredning, så del dem op i kapitler
 2. Tag det løbende – skal man vurdere 25 elevers svar eller give 25 elever feedback samtidig bliver det en opgave, der fylder og tager tid. Når jeg har set nogle er i mål med succeskriteriet, registrerer jeg det gerne samme dag. Har afsat 15 min. hver dag til elevernes meebook reflektioner.
  Jeg bruger de 15 min til en blanding af:
  – at skrive til elever under deres refleksioner (opgavefeeback eller procesfeedback primært)
  – at sætte mine prikker, der hvor jeg har set de er i mål
  – at se, hvor de er i processen. Så ved jeg, hvem jeg skal støtte og om hvad. Jeg ved, hvad jeg skal sætte ind til næste time eller i den kommende uge.
  De 15 min er virkelig godt givet ud, hvis de prioteres konsekvent
 3. Det allervigtigste er, at det giver mening for dig og dine elever – at det bruges på en måde, så det har en værdi i det daglige. Jeg gik efter at det skulle være synligt for eleverne hvad de skulle lære, at de skulle forholde sig til det de er i gang med at lære (se hvad de nu kan og hvad næste skridt kan være – gennem succeskriterierne), at jeg fik indblik i hvor HVER elev så sig selv.

 

, , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
95