Stor studiedag for vejledere om fælles mål og nøgletal

 mål - farver

”Hvordan kan sammenhængen mellem Fælles Mål og brugen af nøgletal være med til at understøtte, udvikle og forbedre praksis?”

Dette spørgsmål vil være omdrejningspunktet på studiedagen d. 2. oktober, hvor alle skolers ledelser og vejledere mødes til studiedag på Kulturcenter Mariehøj.

Her vil der desuden blive sat fokus på:

  • Hvordan ledelsen, vejledere, ressourcepersoner og medarbejdere samarbejder om Fælles Mål og nøgletal for at fremme god fælles praksis?
  • Hvad gør ledelsen?
  • Hvad gør vejledere og ressourcepersoner?

På dagen vil erfaringer og inspiration mellem skolerne vægtes.

Desuden vil Lis Pøhler (formand for opgavekommissionen for læsning og retstavning) og Ole Golbech (naturfagskonsulent, underviser på diplom i de naturfaglige fag) holde oplæg om Hvordan de nationale test i de pågældende fag er bygget op? Hvad fortæller de om barnets læring? Der bliver god plads til diskussion om emnet.

Læs interviews med to undervisningsvejledere:
Undervisningsvejleder: Lyt, spørg og anerkend kolleger

Tenna sparrer med kolleger og sætter ny viden i spil

, , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
92