Elevernes læringsmiljø bliver mere innovativt og fleksibelt

Mange skoleelever i Rudersdal Kommune vil opleve, at de traditionelle klasselokaler bliver erstattet af mere fleksible læringsmiljøer, der styrker elevernes læring. Børne- og Skoleudvalget har besluttet at give 1,3 mio. kr. til ni skoler, så de kan indrette skolerne til at understøtte elevernes forskellige læringsformer. Det siger udvalgsformand Randi Mondorf:

”Vi ved, at alle skoler i kommunen arbejder med, hvordan de kan skabe de bedste rammer for undervisningen og børnenes læring. Men det kræver ressourcer, og derfor har vi i Børne- og Skoleudvalget besluttet at sætte skub i udviklingen og give skolerne en mulighed for at vælge, hvordan de ønsker at løse opgaven”, siger hun.

En af de skoler, der får penge er Dronninggårdskolen i Holte, der har hentet international inspiration til at indrette alle lokaler og rum på 4. årgang på nye og meget mere fleksible måder. Det fortæller skoleleder Gitte Moltzen:

”Eleverne får meget bedre mulighed for at være aktive, fordybe sig eller følge deres passion, når de er i rum, der passer til den læringsaktivitet, de er i gang med. Det oplevede jeg på en studierejse til New Zealand, hvor vi så, hvordan skoler arbejder systematisk med at gøre læringen synlig for elever – fx ved at indrette fleksible miljøer med mange muligheder. Det var samtidig med til at øge elevernes læring markant”, siger hun.

Sofa, skamler eller stillekrog
Fire elever er fordybede i ’Mindcraft’, mens klassekammerater er i gang med billard på den anden side af en tynd skillevæg. Begge grupper lærer om spil på forskellige måder, og det kan lade sig gøre, fordi Dronninggård-skolen har indrettet nye og mere fleksible læringsmiljøer. Skoleleder Gitte Moltzen glæder sig over, at den nye indretning giver eleverne bedre muligheder for at vælge et rum, der passer til deres læringsaktivitet:

”De kan fx sidde en rund højrygget sofa og tale sammen uden at forstyrre andre, eller de kan samles i et større grupperum, når de skal have en fælles besked fra en lærer eller pædagog. Det gør undervisningen mere smidig for både elever og medarbejdere”, siger hun og tilføjer, at børnene bruger lokalerne i både skole og SFO.

Elever på Dronninggårdskolen har fået et mere innovativt læringsmiljø med møbler, der passer bedre til læringsaktiviteterne. Inspirationen kommer fra bl.a. New Zealand, fortæller skoleleder Gitte Moltzen.

Elever på Dronninggårdskolen har fået et mere innovativt læringsmiljø med møbler, der passer bedre til læringsaktiviteterne. Inspirationen kommer fra bl.a. New Zealand, fortæller skoleleder Gitte Moltzen.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Randi Mondorf, ser frem til sammen med resten af Børne- og Skoleudvalget, at besøge de mange nyindrettede læringsmiljøer på de kommende udvalgsmøder, der ofte bliver holdt på skoler og institutioner i kommunen.

”Det har været inspirerende at læse alle skolernes ansøgninger igennem, hvor der virkelig er tænkt nye veje for at give eleverne de bedste rammer. Vi er stolte over, at vi sammen endnu engang kan løfte niveauet på Rudersdals folkeskoler”, siger Randi Mondorf.

Pengene til indretning af de nye læringsmiljøer kommer fra budgetforliget i 2015. Dronninggårdskolen har fået det største beløb – 467.500 kr. – mens Sjælsøskolen får 25.000 kr. Skolerne skal lægge samme beløb, som de har fået af kommunen, til indretning af de nye læringsmiljøer.

De tre skoler – Trørødskolen, Birkerød Skole og Vedbæk Skole – der ikke søgte om penge i første omgang, får en ny chance, for der er stadig 317.000 kr. tilbage i den pulje, der er afsat til formålet.

, , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
91