Elever får mere motivation med synlig læring

Mikkel Kvistgaard er udskolingslærer på Dronninggårdskolen og skal som impact coach være med til at udbrede synlig læring, der giver eleverne større indblik og mere medindflydelse på deres egen læring. Skolespring har sat ham stævne, og her fortæller han blandt andet om, hvilke fordele han mener synlig læring har for elevernes læring.

Mikkel Kvistgaard, udskolingslærer og impact coach på Dronninggårdskolen, ser synlig læring som et metodisk og didaktisk indspark.

Mikkel Kvistgaard, udskolingslærer og impact coach på Dronninggårdskolen, ser synlig læring som et metodisk og didaktisk indspark.

Hvorfor har du valgt at blive impact coach og arbejde med synlig læring på Dronninggårdskolen?
Jeg altid interesseret mig for pædagogisk udviklingsarbejde og synes, det er en vigtig og spændende opgave at skulle være med til at udvikle Dronninggårdskolens retning, til at oversætte projektets målsætning til vores virkelighed og videreformidle denne gennem eksempelvis vejledning. Jeg håber også, at vi i projektet vil komme til at bruge hinanden og hinandens erfaringer på tværs af skolerne internt i kommunen, men også på tværs af kommunegrænserne.

Vi har brug for et metodisk og didaktisk indspark, hvis skolereformen skal lykkes, og her ser jeg synlig læring som en hensigtsmæssig vej at gå. Overordnet synes jeg, 4K-samarbejdet er et spændende og rigtigt projekt. Det er meget interessant, at så mange skoleelever, lærere, ledelser og forvaltninger går sammen om så stor en opgave. Projektet er rigtigt i den nuværende situation, folkeskolen står i.

Læs mere om 4K-samarbejdet her

Hvilke fordele har synlig læring i forhold til elevernes læring?
Jeg ser to overordnede fordele. For det første, at eleverne får indsigt i deres egen læreproces.

Gennem en tydelig og relevant målsætning sammen med eleven og en relevant og klar feedback og evaluering er det min klare overbevisning, at eleverne vil opnå langt større engagement i deres egen læring end tidligere.

For det andet vil der være større mulighed for, at alle elever bliver så gode som de kan, når man lægger hovedvægten på elevens progression.

Hvordan påvirker synlig læring eleverne i deres dagligdag?
I ”følg din nysgerrighed” kan jeg se elever, der virkelig tager medansvar for deres læreproces og lægger et stort arbejde for dagen.

Det viser mig, at elever, der er med til at sætte deres egne mål og vejen dertil, får langt større indsigt i deres læring, finder en større glæde ved arbejdet og resultatet af deres anstrengelser. Mine elever i 7. klasse giver udtryk for, at de forstår idéen med holddannelse i dansk, matematik og engelsk og føler et større engagement i fagene, fordi de selv har været med til at vælge deres hold. I læringssamtalerne hører jeg elever, der bedre og bedre kan sætte ord på deres læring, deres faglige progression og udfordringer, ja hele deres hverdag i skolen.

Hvilke udfordringer ser du i forbindelse med at få synlig læring ind under huden som lærer?
En af de udfordringer, jeg er stødt på, handler om fælles forståelse af de igangsatte initiativer. Rent teoretisk, didaktisk og teknisk har jeg ikke de kompetencer og redskaber, der skal til for at gennemføre de gode idéer, der er i arbejdet med reformtiltagene og synlig læring. Jeg ser meget frem til, at jeg i løbet af projektet vil få kompetencer og større indsigt i, hvordan vi som lærere kan arbejde. Vi klør på med krum hals og gør os en masse vigtige erfaringer.

__________________________________________________________

Dronninggårdskolen har i forbindelse med reformen og synlig læring indført følgende:

Læringssamtaler. Eleverne har jævnlige læringssamtaler med en primærlærer. Inspireret af Buskelundskolen i Silkeborg har Dronninggårdskolen udviklet en ”dækkeserviet”, der giver fælles forståelsesramme og struktur for samtalen. Dækkeservietten er inddelt i fire felter: vidensmål, færdighedsmål, sociale mål og følelsesmæssige mål. Med udgangspunkt i et eller flere af disse taler læreren med eleven om dennes skolegang og især læring. Der sættes også mål for den kommende periode. Målene kan tage udgangspunkt i en faglig udfordring eller i en mere social eller færdighedsorienteret problemstilling.

"Dækkeservietten" giver struktur og en fælles forståelsesramme ved læringssamtalerne mellem elev og lærer.

“Dækkeservietten” giver struktur og en fælles forståelsesramme ved læringssamtalerne mellem elev og lærer.

 

Dynamiske elevplaner. En dynamisk elevplan er tænkt som et reelt arbejds- og dokumentationsværktøj og kan løbende opdateres af både lærere og elever i fællesskab. I år har vi brugt tid på at finde den rigtige platform (Intra, MeeBook eller pap-mappe?) og det rette omfang: Hvad skal med, hvor meget og hvordan? Der ligger et stort udviklingspotentiale, og synlig læring vil kunne hjælpe os til at kvalificere arbejdet markant.

Holddannelse i dansk, matematik og engelsk. Her vælger eleverne ca. fire gange årligt i samarbejde med forældre og lærere, hvilket hold de skal være på efter forskellige kriterier. Det kan være arbejdsmetoder, produktkrav, lærer, faglige kompetencer etc.

Følg din nysgerrighed. En gang om ugen har eleverne mulighed for at følge deres egen interesse, deres ’nysgerrighed’. Eleverne har to timer, hvor de selv sætter et mål for noget, de vil lære. Det kan være alt fra fletninger, musik og fodbold til differentialregning og yoga. Det vigtige er, at eleven får lov at forfølge sin egen interesse og reflekterer over sin læreproces. Ved opstarten af et forløb udfylder eleven i samarbejde med sin vejleder en læringskontrakt med mål, vejen til målet, evaluering og ikke mindst, hvordan man vil vise andre, hvad man har lært. Der er fokus på læring om læring.

Læs mere om “følg din nysgerrighed” på Dronninggårdskolen her

, , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
89