Elever dyster på naturvidenskab og innovation

“Hvordan kan du holde en flaske vand varm ved hjælp af stof eller naturmaterialer” og “Hvad skal du gøre, hvis du vil måle tiden ved hjælp af sang”? Udfordringer som disse to har 300 elever fra 5. klasse på skolerne i Rudersdal Kommune øvet sig på at løse den seneste måned, og i denne uge skal de bruge erfaringerne til at løse opgaver ved en ny naturfagskonkurrence, der hedder NaturfagsDysten.

drenge_naturfag_webEleverne skal tirsdag den 21. april og onsdag den 22. april 2015 dyste mod hinanden i opfindsomhed og samarbejde på Raadvad Naturskole. Forinden har de fået værktøjer til   at arbejde systematisk med forskellige naturvidenskabelige metoder, hvor de lærer at udvikle, afprøve og gennemføre ideer.        Samlet er det med til at styrke elevernes evner og lyst til at finde på innovative løsninger. Det fortæller Mia Vinkelman, pædagogisk udviklingskonsulent i naturfag og matematik:

“Eleverne bliver motiverede, når de selv skal finde løsninger på konkrete problemer, som de møder i hverdagen – fx i naturen. Denne evne til at udvikle nye og uventede løsninger kan de bruge i al læring på skolen”.

NaturfagsDysten er et nyt lokalt samarbejde mellem skolerne i Rudersdal Kommune og naturskolerne i Rudersdal, der er gået sammen om nytænkende udfordringer. Eleverne arbejder med udfordringerne  før, under og efter konkurrencedagen, og dermed bliver de integreret i læringen på en ny måde.

Se vinderne af den første naturfagsdyst

Udfordringer bliver til videoer
”Naturfag skal give eleverne gode og sjove oplevelser, og når de kommer ud i naturen, og de lærer på en ny og anden måde end ved at læse i en bog. Som naturfagslærer er det også spændende og udfordrende, når du skal lytte, spørge og guide eleverne gennem udfordringer”, siger naturfagslærer fra Vangeboskolen, Bo Harthimmer, der er en af initiativtagerne til NaturfagsDysten.

Elever bliver opslugt og motiveret af undersøgelse undervisning (skrevet mens Bo Harthimmer var lærer på Skovlyskolen)

Skoleelever fra Rudersdal har tidligere deltaget i det landsdækkende naturfagsmaraton, men i år har skolerne valgt selv at udvikle de udfordringer, som eleverne møder i løbet af NaturfagsDysten.

Eleverne skal ved hjælp af iPads producere en video med deres løsninger, og videoerne vil blive bedømt ud fra, hvor gode eleverne er til at bruge de naturvidenskabelige arbejdsmetoder, fagudtryk og formidling. Eleverne skal efter naturfagsdysten se hinandens videoer og indstille de bedste til et dommerpanel, der vil kåre to vindere – en fra hver konkurrencedag.

”Når eleverne, der er vant til at filme med deres iPads, skal lave videoer af deres løsninger, så er vores forventning, at de gør sig umage både med det faglige og formidlingen. Det bliver rigtigt spændende at se, hvordan det faglige og digitale vil spille sammen, så det styrker elevernes læring på mange forskellige måder”, siger Mia Vinkelman, pædagogisk udviklingskonsulent i naturfag og matematik:

Hun er med i dommerpanelet, der udpeger vinderne, som får direkte besked i begyndelsen af maj

NaturfagsDysten i større perspektiv
NaturfagsDysten skal evalueres som pilotprojekt for at finde ud af, hvordan erfaringerne kan bruges til at styrke samarbejdet mellem skoler og naturskoler. NaturfagsDysten er bl.a. inspireret af “Den åbne skole” under skolereformen, der lægger op til større kontakt og samarbejde mellem skoler, foreninger, kulturinstitutioner og erhvervsliv.

Rudersdal Kommune er en science kommune, der arbejder for at styrke børn og unges interesse for de naturvidenskabelige fag.

, , , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
94