DTU overtager naturfag og varierer skoledagen

En mere varieret skoledag med større kontakt til omverdenen er et af målene med skolereformen, men hvordan griber man det an i praksis? Det giver naturfagslærer Peter Olesen fra Dronninggårdskolen sit bud på. Han underviser bl.a. i naturfag i udskolingen, hvor der flere år har været venteliste til hans valgfagshold.

”Jeg har faktisk indtryk af, at flere af eleverne vælger mit hold, fordi undervisningen er meget varieret. Jeg gør meget ud af at holde mig bredt orienteret om forskellige samarbejdsmuligheder. Forårets Speetdating arrangement med åben skole var fx en rigtig god kilde til inspiration.”

Netværket som rummer nuværende og tidligere forældre bruges også flittigt. Peter arbejder ud fra en overbevisning om, at man som lærer ikke skal være bange for at mase lidt på. Den tilgang har resulteret i flere spændende aftaler med virksomheder som Novozymes, Novo Nordisk og DTU.

Hvilke fordele er der ved at invitere eksterne undervisere ind i klasselokalet?

”Den største gevinst er, at eleverne får en mere varieret og spændende undervisning.

Der ligger et stort forarbejde i at få etableret samarbejdet, men når det først kører, så bruger Peter mindre tid til at forberede de timer, han har eksterne undervisere. Et godt eksempel et samarbejde er CONCITOs Klimaambassade, som har ”overtaget” undervisningen af science valgholdet i 4 dobbeltmoduler.

  • Peter Olesens science hold har haft besøg af to studerende fra DTU, der viste et helt særligt kemishow for eleverne.
  • Concitos frivillige giver eleverne et anderledes læringsforløb. Med et energispil skal eleverne lave en strategi, der sikrer fremtidens energiforsyning. Men, hvad sker der, hvis de satser 100 % på vindenergi – og det bliver vindstille i en uge?
  • Skoledagen bliver anderledes når eleverne handler grøn og sort energi ved Concitos energibørs. Spillets game-changere (ex: Ny regering prioriter sort energi) tvinger eleverne til at genoverveje deres strategi.

Concitos frivillige kommer med ekspertviden, og er ajour med den aktuelle dagsorden inden for grøn energi og bæredygtighed. De møder op med to undervisere pr. gang, og har dermed mulighed for at facilitere læringsforløb med en tættere voksenkontakt for den enkelte elev. Endelig har de udviklet et unikt læringsforløb, som kræver langt mere forberedelse, end det en almindelig lærer har til rådighed.

Hvilke udfordringer oplever du ved at overlade undervisningen til udefrakommende?

”Jeg synes egentligt ikke, at det er en udfordring, at overlade mit undervisningslokale til eksterne undervisere. Jeg er jo med, og kan byde ind, hvis jeg ikke er tilfreds med undervisningsniveauet. Selvom, det har jeg aldrig oplevet!”

Peter oplever derimod, at det kan være svært at få overblik over alle de praktiske detaljer, når han indleder et samarbejde med eksterne undervisere. Det kan være undervisningsformen, temaet eller læringsmålene der ikke er helt afklaret. Som regel kan disse udfordringer løses gennem indledende koordinering og tilpasning af samarbejdet.

Hvordan vil du skabe en varieret undervisning fremadrettet?

Peter er opmærksom på at der er visse elementer ved science holdet, som gør det nemmere at inddrage eksterne undervisere.

”Jeg har en anden fleksibilitet med valgholdet, end i fysik/kemi. Hvis jeg skal lave lignende aktiviteter i det fag, så skal jeg forholde mig til, at jeg har tre klasser, som skal igennem samme forløb – og jeg skal i højere grad koordinere med mine kolleger.”

Selvom det kræver et større forarbejde, håber Peter Olesen på at skabe endnu mere variation i undervisningen fremadrettet.

Tre gode råd til en mere varieret skoledag:

  • Udnyt dit netværk – vær´ ikke bange for at mase på
  • Brug åben skole tilbuddene – speetdating i foråret og skolenivirkeligheden.dk
  • Er du i tvivl om læringsmålene bliver opfyldt så kontakt udbyderne. De er eksperter på området og kan ofte tilpasse undervisningen efter dit behov

, , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
96