DIGITALE LÆREMIDLER: Se de mange muligheder i 2015 og 2016

Udbuddet af digitale læremidler vokser løbende, og det er ikke muligt at imødekomme alle ønsker. Ambitionen er, at de mange penge skal komme flest muligt til gode – alle klassetrin og alle fag. Men samtidig har der været opmærksomhed på den faglige kvalitet af det digitale læremiddel, dets anvendeliglighed og den hidtidige tilfredshed med og brug af læremidlet.

For en række digitale læremidler bliver der tale om at fortsætte igangværende abonnementer, mens andre læremidler er nye og kommet til på bekostning af læremidler, som ikke har fungeret tilfredsstillende.

Naturfag og matematik – digitale læremidler
Humanistiske fag – digitale læremidler

Listerne over de aktuelle digitale abonnementer er i trykt form sendt til skolerne. Listerne vedligeholdes løbende og vil blive revideret såfremt nye læremidler kommer til.

Mange digitale læremidler klar til brug
En række mindre arbejdsgrupper, undervisningsvejledere i naturfag og humanistiske fag og konsulenter fra Skole og Familie har i slutningen af 2014 arbejdet med at beslutte, hvilke digitale læremidler, der kommunalt skal tegnes abonnement på.

Til disse abonnementer har der været mulighed for at anvende 969.608 kr. hvoraf 50 procent kommer fra Undervisningsministeriets digitale pulje. Abonnementerne dækker perioden 1. august 2015 til 1. august 2016, men i en række tilfælde er der forhandlet aftaler med forlagene, som betyder, at mange læremidler allerede kan anvendes fra 1. januar eller 1. april 2015.

Ud over disse abonnementer vil der i 2015 blive anvendt den ekstraordinære pulje på 990.062 kr, som Børne- og Skoleudvalgte har frigivet til blandt andet apps og træningsmaterialer. Skolerne i Rudersdal er således godt rustet til undervisning med digitale læremidler.

Forældre kan se i mange tilfælde se, hvordan de digitale læremidler fungerer, hvis de får deres børn til at logge på programmerne ved hjælp af UNI-login.

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
91