DIGITAL LÆRING: Aktive elever, ‘agenter’ og strategi giver pote

Eleverne var også aktive ved uddeling af iPads

Eleverne var også aktive ved uddeling af iPads

Elever i iPad-patruljen hjælper kammerater med opsætning, teknik og problemløsning på Ny Holte Skole. Involvering af elever og forankring af den digitale strategi er vigtige elementer i digitaliseringen på skolen. Det fortæller afdelingsleder Heidi Munch Jacobsen.

1. Hvordan har I involveret eleverne i uddelingen af iPads?
Elever fra de ældste klasser indgår i et iPad-patruljen, der hjælper kammerater med at løse tekniske spørgsmål med fx. programmer. De har også spillet en aktiv rolle ved udlevering af iPads.

Eleverne er engagerede og servicemindede, og de er gode rollemodeller for andre elever. Eleverne er stolte og glade for at kunne hjælpe kammerater, og de har fået deres egen gule t-shirt med logo. Involveringen iPad-patruljen øger elevernes ejerskab til iPad-en, og det skaber en stærkere forankring af digital læring.

LÆS OGSÅ: Sjovt at hjælpe venner med iPads 

2. Hvordan har I involveret medarbejderne i arbejdet med digital læring? 
Vi har lavet et korps af ‘forandringsagenter’ eller tovholdere, som vi kalder det. De skal bl.a. samle og besvare spørgsmål om ipads fra lærere, så skolens digitaliseringsvejleder ikke bliver løbet helt over ende. Denne organisering er med til at sprede viden og ansvar ud på flere skuldre. Det giver rigtigt god mening i forhold til involvering og ejerskab.

  • Elever i iPad-team hjælper kammerater med tekniske problemer. her ses teamet ved udlevering af iPads.
  • Ledelse og administration på Ny Holte Skole hjælper hinanden med digitaliseringen. Th ses afd.leder Heidi Munch Jacobsen.
  • Udvalgte elever fra 8. og 9. klasse er med i iPad-teamet.
  • iPad-patruljen har gule T-shirts på, når de er i aktion.

3. Hvordan har medarbejderne på Ny Holte Skole taget i mod digitalisering?
Jeg er vildt imponeret over medarbejdernes positive tilgang til digitalisering, og jeg har på fornemmelsen, at hvis nogen har problemer, kommer de til ledelsen. Jeg vil gerne rose Rudersdal Kommune for organiseringen. Det har været en optimal optakt med gode kurser, der har forberedt medarbejderne på at arbejde professionelt med digitalisering. Som leder føler jeg mig også godt klædt på til styre processen, så det bliver godt for elever og medarbejdere. Der har været tid og rum til at italesætte digitaliseringen overfor medarbejderne.

4. Hvad gør I for løbende at styrke medarbejdernes viden om digital læring?
Det næste lange stykke tid har vi sat digitalisering på dagsordenen på vores ugentlige mandagsmøder, for det giver os mulighed for at komme et spadestik dybere med udfordringer og muligheder. Lærere og pædagoger kan dele viden og erfaring på møderne, og det er afgørende for udvikling og styrkelse af digital læring. Det kan også give os en føling med, hvordan det går.

5. Hvad betyder videndeling for udbredelsen af digital læring i skolen?
Videndeling er fuldstændig afgørende for at vi skal lykkes med digital læring, for ipads er med til at ændre kulturen i undervisningen. Videndeling indebærer også, at det en naturlig del af ens praksis at låne, copy-paste, lade sig inspirere og omforme materiale, så det passer ind i konteksten og undervisningen. Digitaliseringen gør det meget nemmere for lærere og andre pædagogiske medarbejdere at undervise efter SAMR-modellen, hvor fx omskabelse (redefinition) af eksisterende materiale (fotos, tekster og levende billeder) er et af de niveauer, som eleverne kan arbejde på. Det er blevet meget nemmere at videndele, når vi har en fælles platform som Meebook.

Skoler i Rudersdal har testet Meebook – læs indlæg af IT-konsulent Søren Knudsen: Lærere tester digital læring og planlægning

6. Hvad betyder digitalisering for udvikling af læring og måling af elevernes progression?
Digitaliseringen er en forudsætning for at kunne udvikle læringen og skolen. Fx understøttes de lærende fællesskaber af digitaliseringen. Omstillingen kan kun lade sig gøre, når vi hurtigt kan dele digitalt med hinanden. Og når skolerne skal måle elevernes progression, så er de digitale værktøjer uundværlige, ellers er det umuligt at opsamle og analysere så store mængder data på en kvalificeret måde.

7. Hvilken konkret forskel kan ipaden gøre i undervisningen?
Forleden skulle jeg have en klasse i håndværk og design, og jeg fik jeg lavet et forløb med tegning af logo, hvor det gjorde en stor forskel, at vi havde ipads. Først tegnede eleverne et logo i hånden, og bagefter lade de det ind på ipaden vha. en App. Og så kunne de rentegne, farvelægge og færdiggøre logoet på en måde, som ikke er mulig uden en ipad. Eleverne bliver motiverede af muligheden for at kunne lave et flottere logo, og når det er digitalt bliver det også mere delbart, hvilket øger værdien for eleverne. IPads og digitalisering er meget mere end undervisning, for eleverne bruger også deres tablets i SFO, SFK og når de leger.

8. Hvad betyder skolens digitale strategi for arbejdet med digital læring?
Strategien betyder, at når jeg og andre i ledelsen siger digitalisering, så ved lærerne, hvad vi mener. Lærerne har fået indflydelse på digitaliseringen og processen, fordi de er med i en reformgruppe, og vi har hele tiden haft deres tanker og forslag med i strategien. Vi har sikret os, at det er noget, der kan lade sig gøre i praksis, og det skal være tydeligt for medarbejderne, hvilke fordele, der er for dem ved at arbejde med digital læring.

Skolernes digitale strategi

Den gode digitale skole er Rudersdal Kommunes strategi for digitalisering i skolen

9. Hvor langt forventer du, at Ny Holte Skole er kommet med digitalisering i 2015?

Jeg forventer, at det i 2015 er helt naturligt for både elever og lærere at bruge iPads og digitale læremidler i undervisningen, der hvor det giver mening. Jeg regner også med, at elever og lærere arbejder på forskellige niveauer i SAMR-modellen, og undervisningen virkelig bliver omdefineret og når nye højder. Også skal alle selvfølgelig opleve gevinsten ved iPaden i læringen.

Det er vigtigt, at understrege, at lærerne er godt forberedte på både omstillingen af skolen og introduktionen af digital læring. Omstillingen har været i gang siden 2007, hvor vi for alvor begyndte at arbejde med kompetenceudvikling, videndeling og erfaringsudveksling – både på den enkelte skole og mellem skoler i Rudersdal Kommune.

 

, , , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
95