Christine Antorini lyttede og lærte på Skovlyskolen

”Det er superhyggeligt at regne udenfor og vi får motion, mens vi regner”, siger en småtrippende Lauritz fra 6.a på Skovlyskolen. Han har travlt, for han er på jagt efter cirkler i skolegården. Lauritz og en gruppe drenge har fået opgaven: Find cirkler udenfor og beregn arealet. Det gør de så ivrigt med blyant og en lap papir, mens næste cirkel allerede er fundet og målt med målebånd.

Skovlyskolen fik fredag formiddag fornemt besøg af undervisningsminister Christine Antorini. Her deltog hun selv aktivt i matematikundervisningen i en 3. klasse og fulgte med, mens en 6. klasse fik udeundervisning, også i matematik.

Ministeren var tydeligt begejstret for det høje faglige miljø på Skovlyskolen:

”Det er altafgørende for arbejdet med folkeskoleformen og de fælles mål, at de faglige læringsmiljøer styrkes og udvikles ude på skolerne. Der skal være spydspidser på hver skole, som går foran på fagligheden og ideudvikler undervisningen. Her er Rudersdal Kommune langt fremme, fordi de i 6-7 år har haft undervisningsvejledere på alle skoler”

Ministeren ville især gerne høre om, hvordan systemet med undervisningsvejledere fungerer på skolen. Der er fem vejledere på Skovlyskolen som tager teten på hver deres fagområde, dansk, naturfag, sprog, matematik og idræt. Det er med til at højne det faglige niveau på hele skolen. ”Vi har udviklet os meget de seneste fem år og bliver nogen gange helt høje af, hvor spændende det er. Fra at holde møder om lavpraktik har vi nu udviklende diskussioner om fagdidaktik”, som matematikvejleder Jesper Hviid Andersen formulerede det under besøget.

Lærerne inspirerer hinanden
Borgmester Jens Ive var også med på Skovlyskolen og hørte om, hvordan lærerne i fællesskab arbejder med at udvikle et stærkt professionelt miljø:
”Vi har hørt lærerne i dag fortælle begejstret om, hvordan fagligheden stiger og at det er en gave for skolerne at have undervisningsvejledere, der bare giver lyst til mere faglighed og mere udvikling. Jeg er glad for, at vi i Rudersdal er med til at sætte dagsordenen, og at vi har den faglige robusthed, der skal til for at lykkes med folkeskolereformen”, siger borgmester Jens Ive.

Matematik er supersjovt
Christoffer og hans kammerater fra 3. a på Skovlyskolen spurter rundt i lokalet for at finde spillebane, terninger og opgavekort.
”Vi har selv fundet på banen og det gælder om at være god til at dividere i hovedet. Det er meget sjovere at lave matematik på den her måde. Når man har løst et regnestykke eller lander på stjernen, så skal man lave noget fra opgavekortet. Fx blinke 10 gange eller hoppe 30 gange frem og tilbage”, siger Christoffer.

Giver erfaring videre
Lærere og elever på Skovlyskolen er i fuld gang med at føre folkeskolereformen ud i livet. Samtidig er skolen med i et samarbejde med Professionshøjskolen UCC, der kan inspirere andre skoler, som gerne vil arbejde med professionelle læringsmiljøer.

, ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
97