Brug de digitale læremidler!

 Af Jørgen Reeckmann og Mia Vinkelman, pædagogiske udviklingskonsulenter

Gennem flere år har lærere i Rudersdal kunnet trække på digitale læremidler, som blandt andet anskaffes med støtte fra den ministerielt tildelte pulje.
Samlet er der fra centralt hold for perioden 1. januar 2016 – 1. august 2017 investeret omkring 1,9 mio. kroner i digitale læremidler. Det har været muligt at opretholde et udbud af digitale læremidler, der stort set er på niveau med skoleåret 2015 – 16.

Naturfag_og matematik – oversigt over_digitale_læremidler

Humanistiske fag – oversigt over_digitale_læremidler

Udvælgelsen af digitale læremidler er foretaget af konsulenterne i Skole og Familie i samarbejde med undervisningsvejledere i de respektive fag. Begrundelserne for valg af et læremiddel bygger især på: den faglige kvalitet, læremidlets funktionalitet, den hidtidige anvendelse, læremidlets omfang, mulighed for træning og læremidlets design. Endvidere har det været inddraget i beslutningen, om forlagenes statistikker viser en acceptabel brug af det enkelte læremiddel.

De forskellige statistikmoduler fra forlagene gør det muligt i større eller mindre grad at følge brug af digitale læremidler på egen skole. Dette er et nyttigt redskab for skoleledelser og ikke mindst vejledere og fagteam, som vil danne sig et overblik over anvendelsesfrekvens og –omfang.

Ud over de centralt indkøbte abonnementer køber de fleste skoler selv en række abonnementer, som således indgår i skolens samlede bestand af digitale læremidler. Det er vigtigt, at man på skolerne er i stand til at skelne mellem de centralt anskaffede læremidler og læremidler, der er indkøbt lokalt eller måske i samarbejde med enkelte andre skoler i kommunen.

Ved udvælgelsen af de forskellige digitale læremidler har det været højt prioriteret så vidt muligt at tilgodese alle fag. Det har desværre ikke været muligt at imødekomme alle ønsker. De tre store forlag: Gyldendal, Alinea og Clio Online har alle valgt at sætte deres priser pænt i vejret.
Dette har vi forsøgt at imødegå ved dels at forhandle gode kommunerabatter hjem dels at tegne treårige kontrakter på nogle læremidler, hvilket resulterer i en lavere årlig udgift. Dette gælder alle produkter fra Clio Online.

Der er fortsat dele af de digitale læremidler, som volder tekniske problemer. Fejlene kan dels ligge hos forlagene, hvorfor man straks bør rette henvendelse til den tekniske support på et forlag, hvis man oplever noget, der ikke fungerer. Imidlertid kan fejl også opstå på egen skole, og dette skal afhjælpes lokalt.

God fornøjelse med den fortsatte anvendelse af de digitale læremidler!

De seneste opdaterede A3-plakater med oversigt over samtlige digitale abonnementer i perioden 1. januar 2016 – 1. august 2017 ligger i pdf-format her: [klik]

, , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

*

Rudersdal Kommune logo
90